Politics

รู้สัปดาห์นี้! ‘ศาล’ นัดถกรับไม่รับคำร้อง ‘ผู้ตรวจฯ’ ยื่นตีความสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์

“ศาลรัฐธรรมนูญ” เตรียมประชุมสัปดาห์นี้พิจารณา “รับไม่รับ” คำร้อง “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” หลังมีมติยื่นเรื่องให้ตีความสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้คณะตุลาการจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้อง กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 91 หรือไม่ โดยจะพยายามเร่งให้มีการประชุมก่อนหรือหลังการประชุมวาระปกติที่ศาลจะประชุมทุกๆวันพุธ อีกทั้ง ตุลาการได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้สืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณาครั้งนี้ด้วย

ที่มาภาพจาก : เว็บไซด์ศาลรัฐธรรมนูญ

Add Friend Follow
CHAIRAT PATCHARATRIRAT