World News

‘สุรเกียรติ์’ แนะ จีน-อาเซียนเตรียมพร้อม รับยุค ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’

วันนี้ (23 เม.ย.) ศ.ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการการประชุมโป๋อ่าวเพื่อเอเชีย (Boao Forum for Asia หรือ BFA) ได้แสดงปาฐกถาในการจัดการประชุมระหว่างประเทศของ BFA ที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ในหัวข้อ  “การปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาร่วมกันในยุคใหม่ของโลก”

ในงานนี้ ดร.กลอเรีย อาร์โรโย ประธานสภาคองเกรส และอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ นายโจว เสี่ยวฉวน อดีตผู้ว่าการธนาคารชาติของจีน และดร. เฮนรี่ เลี่ยว ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมจีน-ฟิลิปปินส์ร่วมแสดงปาฐกถาด้วย โดยในที่ประชุมประกอบด้วยนักวิชาการ และนักธุรกิจ จากจีน และฟิลิปปินส์รวมกว่า 400 คน

ศ. สุรเกียรติ์เน้นว่า ในโลกที่การกีดกันการค้า และการดำเนินการฝ่ายเดียวจากบางประเทศมีเพิ่มขึ้น ผู้นำภาครัฐ และเอกชนยิ่งต้องเร่งร่วมมือกัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเศรษฐกิจเปิด การหารือความร่วมมือแบบพหุภาคีอย่างเข้าใจ และให้เกียรติกันจะดำเนินต่อไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ

ในการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศนั้น สิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนยากจนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น และในการพัฒนานั้นๆ การค้าเสรีต้องดูแลประเทศเล็ก และคนตัวเล็กทุกภาคส่วนด้วย ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเรามีอนาคตร่วมกัน และพร้อมทำงานร่วมกันเพื่อให้ไปถึงจุดนั้น

นอกจากนี้ ยังต้องเน้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้อาเซียน-จีนเป็นประชาคมที่มีความพร้อมสำหรับอนาคตของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Future-Ready Community)

อาเซียน-จีนต้องช่วยให้คนของภูมิภาคนี้ปรับตัวพร้อมสำหรับอนาคตของเทคโนโลยีให้ได้ เพราะแม้เทคโนโลยีจะมีช่วยให้เกิดไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ที่สะดวกสบายและธุรกิจใหม่ๆ ที่ก้าวหน้า แต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดี เทคโนโลยีก็จะทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวย คนจนถ่างกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงต้องทำให้เทคโนโลยีเป็นตัวสร้างสันติภาพในสังคมดิจิตัล ไม่ใช่สร้างความถ่างของความมั่งคั่งในสังคมจนเกิดความแตกแยก

ศ. สุรเกียรติ์เสนอว่า ความคิดริเริ่ม ”หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ควรรวมทั้งการเชื่อมโยงทางกายภาพ และการเชื่อมโยงทางดิจิทัลด้วย และให้ความคิดริเริ่มนี้เป็นสิ่งที่นำไปสู่การเปิดตลาดเสรีทั้งการเคลื่อนย้ายคน สินค้าและธุรกิจออนไลน์ต่างๆ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจีนควรช่วยอาเซียนในการยกเครื่องกระบวนการศึกษาโดยเฉพาะอาชีวะศึกษาเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในสังคมยุคเทคโนโลยี

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI