ดูหนังออนไลน์
Politics

‘อนุทิน’ ประชุมร่วมทีมแพทย์รามาฯ ร่วมมือผลักดันกัญชาเสรี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวขณะประชุม เรื่องกัญชาการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่าที่ตนและพรรคภูมิใจไทยผลักดันนโยบายกัญชาเสรี เพราะเราศึกษากฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ แล้วฝ่ายยุทธศาสตร์เห็นว่าประชาชนได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เราต้องเข้าไปแก้ไข เพราะภารกิจของเราคือลดอำนาจรัฐ เพื่อปากท้องประชาชน ลดอำนาจรัฐคือการลดอุปสรรคทางกฎหมาย ให้ประชาชนมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการหารายได้อย่างสุจริต

อีกเรื่องที่เรากลัวมาก เมื่อเราปล่อยปละเรื่องกัญชา ให้กัญชาเป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อย ในอนาคต จะมีกลุ่มคนหัวหมอ ที่จ้องเอากัญชาคนไทยไปจดสิทธิบัตร เอาของไทยไปแปรรูป กลับมาขายคนไทยในราคาแพง วันนี้เรารู้แล้วว่ากัญชามีโทษ แต่ก็มีประโยชน์ เราต้องหาทางใช้ประโยชน์ และเราต้องควบคุมไม่ให้เกิดโทษ

นายอนุทิน กล่าวว่าตนมีข้อสงสัยจากกฎหมายปัจจุบัน ทำไมต้องเอาเงินเป็นสิบล้าน เพื่อไปขอใบอนุญาตปลูก ทำไมไม่ให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ให้คนไทยได้ประโยชน์ร่วมกันเราต้องยอมรับว่า โลกเปลี่ยนไปมาก กัญชาขายได้ นำไปผสมเครื่องสำอางค์ ขายแพงมาก ภาครัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนได้รับประโยชน์ด้วยกัน ที่บุรีรัมย์ จัดอบรมเรื่องกัญชา คนที่มามากที่สุดคือผู้ป่วย เขามองว่ากัญชาเป็นความหวัง ตนปลื้มใจ ตนเป็นคนให้ความหวังผู้ป่วย

“ในฐานะนักการเมือง ผมมาอำนวยความสะดวกให้ท่าน ด้วยการออกกฎหมาย พรรคภูมิใจไทยเปิดรับทุกความเห็น ถ้ามีอะไรดี ท่านมาเสนอเลย มีประโยชน์ ผมกล้าทำพรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.เกิน 25 คน เราเสนอกฎหมายได้ วันนี้เราได้ฉันทามติจากประชาชน พูดไม่ต้องอายว่าคนกัญชาพาเราเข้าสภา เราต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ”

สำหรับคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ร่วมประชุม อาทิ ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี, ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย วนานุกูล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight