CSR

ลอรีอัล ประเทศไทย จับมือพันธมิตรให้อาชีพ ‘ผู้พิการ-ผู้สูงอายุ’

สังคมผู้สูงอายุ คือหนึ่งในประเด็นสังคมที่หลายปีมานี้ทุกคนต่างเคยได้ยินและเริ่มหันมาให้ความสนใจ โดยจากสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุไทยในปี 2560 มีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11.7 ล้านคน และมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี 2564 และ ในปี 2562 นี้ จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก ทั้งนี้ประชากรไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุกว่า 30% ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงทางรายได้

สำหรับ สถานการณ์ผู้พิการในประเทศไทย พบว่ามีผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวจำนวนกว่า 1.ล้านคน โดย 40% หรือกว่า 330,339 คน  เป็นจำนวนผู้พิการในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ ถือว่าเป็นตัวเลขที่หลายภาคส่วนควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพให้คนกลุ่มนี้

ด้วยเหตุนี้เอง ลอรีอัล ประเทศไทย จึงได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เดินหน้าขยาย โครงการจัดหาจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม (Solidarity Sourcing Program) เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงให้มากขึ้น ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินพันธสัญญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี  2563 อย่าง Sharing Beauty With All หรือ แบ่งปันความงามให้ทุกสรรพสิ่ง”

 โครงการจัดหาจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม มีเป้าหมายให้ดำเนินโครงการในลอรีอัลทุกสาขาทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้เริ่มต้นโครงการจัดหาจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคมในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมอบโอกาสเท่าเทียมทางอาชีพให้แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคม อาทิ กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แล้วกว่า 97 คนในประเทศไทยและกว่า 50,000 คนทั่วโลก โดย ลอรีอัล ประเทศไทย ตั้งเป้าที่ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ขาดโอกาสเพิ่มขึ้นให้ถึง 150 คน ภายในปีนี้

อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ

นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยยังไม่มีความพร้อมด้านการเงินหลังเกษียณ ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้พิการจำนวนมากที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงนัก ลอรีอัล ประเทศไทย จึงร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจเดินหน้าขยายโครงการจัดหาจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาช่องทางในการทำงานให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้กับบริษัทที่พร้อมสนับสนุนกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางสังคมเหล่านี้ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรกว่า 11 รายในปีที่ผ่านมา ลอรีอัลเชื่อว่าด้วยการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตร ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสังคมของลอรีอัลที่แข็งแกร่ง จะช่วยผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง 

ชุมพล กู้เกียรติ

นายชุมพล กู้เกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด หนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจด้านบริการแพ๊คกิ้งของลอรีอัล ที่ร่วมโครงการฯ กล่าวว่า บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด ให้ความสำคัญกับการให้โอกาสกับกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางสังคมมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อ 25 ปีก่อน ต่อมาได้ร่วมมือกับลอรีอัลในการรับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างจริงจัง เราเชื่อมั่นว่าทุกคนล้วนมีความสามารถและมีศักยภาพในตัวเอง จึงควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพที่มั่นคง ด้วยโครงการจัดหาจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคมของ ลอรีอัล ประเทศไทย เราเชื่อว่าเราจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ขาดโอกาสได้ใช้ความสามารถที่พวกเขามี เพื่อเพิ่มคุณค่าของตัวเอง มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงได้ต่อไป 

เชษฐา นาคะสุวรรณ

  นายเชษฐา นาคะสุวรรณ หรือ ลุงตู่ วัย 57 ปี หนึ่งในผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสจากโครงการจัดหาจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม กล่าวว่า หลังจากเกษียณอายุ ผมอยากหาอะไรทำเพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ผมเห็นบริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย เปิดรับสมัครผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงลองมาสมัครดู ปัจจุบันทำงานที่นี่มาได้ ปีครึ่งแล้ว รับผิดชอบในการจัดและเช็คของเข้าไลน์สินค้าให้ถูกต้อง และได้รับการดูแลอย่างดีทั้งในด้านการทำงานและสวัสดิการ ผมขอขอบคุณ ลอรีอัล ประเทศไทย และ บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย ที่ให้โอกาสผู้สูงอายุ และให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 

แสงระวี ศรประสิทธิ์

นางสาวแสงระวี ศรประสิทธิ์ หรือ ต๊อกแต๊ก ผู้พิการทางร่างกายจากอุบัติเหตุรถชน ได้กล่าวว่า หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ต้องรักษาตัวนานกว่า เดือน ถึงจะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ก็ยังเคลื่อนไหวตัวลำบาก พอทราบว่าที่นี่เปิดรับสมัครผู้พิการ ก็เลยมาสมัครเพราะไม่อยากเป็นภาระของที่บ้าน ซึ่งประทับใจมาก เพราะทุกคนยอมรับเราในฐานะเพื่อนที่เหมือนคนปกติทั่วไป มองเห็นศักยภาพในตัวเราและให้โอกาสในการทำงานเหมือนคนอื่นๆ อยากจะให้กำลังใจคนพิการด้วยกันว่าให้สู้ เพื่อที่ทุกคนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ได้สร้างคุณค่าให้ตนเองด้วยอาชีพและรายได้ที่เราสามารถหามาได้ด้วยตนเองและดูแลครอบครัวได้ด้วย 

เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการดำเนินโครงการ ลอรีอัล ประเทศไทย ได้มอบรางวัลเพื่อยกย่องพันธมิตรจำนวน 11 รายของเราที่ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและผลักดันโครงการอย่างเต็มกำลัง โดยลอรีอัลมีเป้าหมายที่จะขยายการดำเนินโครงการไปยังพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้เปิดโอกาสให้ผู้ขาดโอกาสได้รับประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้นไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจต่อไป

“ลอรีอัล ประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสผู้ขาดโอกาสทางสังคม เราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมผู้สูงอายุและสถานการณ์ผู้พิการในประเทศไทย โดยลอรีอัลหวังว่าโครงการฯ นี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยให้ผู้ขาดโอกาสในสังคม ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่เลี้ยงตัวเอง และสามารถเสริมสร้างความเท่าเทียมในประเทศชาติได้ต่อไป” นางสาวอรอนงค์ กล่าว 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight