Videos

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ทั่วประเทศ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และการกักตุนสินค้าจำเป็น

 

Avatar photo