ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

ไทยร่วมใจ แจ้งคิวฉีดวัคซีนสัปดาห์หน้า อายุ 18-59 ปี ผู้ที่เคยจอง 19-23 ก.ค.

กทม. แจ้งคิวฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ที่เคยจองไว้ ตั้งแต่ 19-23 มิถุนายน เริ่มฉีด 22-26 กรกฎาคม เวลาและสถานที่เดิม

“ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok” ศูนย์ฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานคร แจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ สำหรับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน ให้เข้าฉีดวัคซีนตามเวลานัดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคมนี้ กำหนดเวลาและสถานที่เดิม

ไทยร่วมใจ

สำหรับผู้ที่จองตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน เป็นต้นไป จะแจ้งคิวให้ทราบอีกครั้ง หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีน

สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่ลงทะเบียนแล้ว ให้มาฉีดตามเวลานัดหมาย และผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนฉีดได้เหมือนเดิม

ไทยร่วมใจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: