ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วน!! ‘ไทยร่วมใจ’ แจ้งคิวใหม่ฉีดวัคซีน นอกโรงพยาบาล 25 แห่ง

ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย โพสต์ข้อความ ระบุว่า ไทยร่วมใจ ได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 100,000 โดส  เพื่อใช้ในศูนย์ฉีด นอก รพ. 25 แห่ง

ขอแจ้งให้กับผู้ที่มีคิวนัดฉีดวัคซีนของวันที่ 15, 16, 17, 18 มิถุนายน มาฉีดวัคซีนตามคิวฉีดใหม่ ดังนี้

วัคซีนโควิดรพ.สนาม ๒๑๐๖๒๐

คิวฉีดเดิม 15 มิ.ย.  คิวฉีดใหม่ 22 มิ.ย.

คิวฉีดเดิม 16 มิ.ย.  คิวฉีดใหม่ 23 มิ.ย.

คิวฉีดเดิม 17 มิ.ย.  คิวฉีดใหม่ 24 มิ.ย.

คิวฉีดเดิม 18 มิ.ย.  คิวฉีดใหม่ 25 มิ.ย.

เวลาและสถานที่ยังคงเป็นตามคิวนัดเดิม
ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาฉีด ในคิวฉีดใหม่
กรุณาติดต่อที่สายด่วนวัคซีน 1516

สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. เป็นต้นไป ไทยร่วมใจจะแจ้งให้ทราบต่อไป เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

ปล.ผู้ที่เคยยกเลิกคิวฉีดวันที่ 15,16,17,18 มิ.ย. นั้น สามารถใช้สิทธิคิวฉีดเดิมได้

วัคซีน 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight