ดูหนังออนไลน์
Stock

CTBC ซื้อหุ้น LHFG เพิ่มอีก 10.99% รวม 46.607%

บริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด หรือ LHFG รายงานว่า CTBC Bank Company Limited (CTBC) มีความประสงค์ จะซื้อหุ้นจากนางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์และนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข รวมร้อยละ 10.99 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 4.2 พันล้านบาท

LHFG

เมื่อการซื้อหุ้นสำเร็จจะทำให้ CTBC ถือหุ้นของ LHFG  รวมทั้งสิ้นประมาณ 46.607 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและการซื้อหุ้นดังกล่าวจะดำเนินการเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการไต้หวันและธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)

ราคาหุ้น LHFG ปิดตลาดช่วงเช้า ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 1.06 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม: