Stock

เคลียร์ข้อสงสัย! ห้ามคนไทยซื้อหุ้นผ่าน ‘NVDR’ เพราะอะไร?

เคลียร์ข้อสงสัย! ห้ามคนไทยซื้อหุ้นผ่าน NVDR เพราะอะไร กระทบยังไงบ้าง? เปิด 10 อันดับ NVDR ซื้อสุทธิสูงสุด ในเดือนมีนาคม 2567

NVDR ย่อมาจาก Non-Voting Depository Receipt เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนต่างชาติ สามารถลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้ โดยไม่ต้องซื้อหุ้นตัวจริง คือไม่ต้องติดข้อจำกัดกฎหมายเรื่อง Foreign Limit แต่ละบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดสัดส่วนสูงสุดที่นักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทได้ เช่น หุ้นทั่วไปชาวต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% หรือหุ้นกลุ่มกลุ่มธนาคาร ถือได้ไม่เกิน 25%

ข้อดีของการลงทุนผ่าน NVDR คือช่วยให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้สะดวกขึ้น กระตุ้นสภาพคล่องให้ตลาด โดยมีจุดแตกต่างกันข้อเดียวนั่นคือผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับการตัดสินใจของบริษัท

ประเด็นคือแม้ที่ผ่านมา NVDR จะมีไว้เพื่อส่งเสริมการลงทุนของชาวต่างชาติ แต่คนไทยเองก็สามารถซื้อ NVDR ได้เช่นเดียวกัน ทำให้พบว่าหลายคนใช้ช่องทางนี้ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและผิดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ และใช้เป็นช่องทางปกปิดข้อมูลการถือหุ้น

ห้ามคนไทยซื้อ

ก.ล.ต. สั่งห้ามนักลงทุนไทย ซื้อหุ้นผ่าน NVDR

ส่งผลให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องมีการปรับกฏเกณฑ์ใหม่ โดยระบุว่าผู้มีสัญชาติไทยห้ามซื้อ NVDR ห้ามรับโอน NVDR และห้ามแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็น NVDR เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

โดยให้เหตุผลของการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ว่าเนื่องจากผู้ลงทุนไทยสามารถซื้อหุ้น โดยไม่มีข้อจำกัดการลงทุน และการซื้อหุ้นยังได้สิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และได้สิทธิออกเสียงอยู่แล้ว ขณะที่ NVDR จะไม่ได้สิทธิออกเสียง เพราะฉะนั้น จึงมองไม่เห็นความจำเป็นใดๆ ที่คนไทยจะต้องไปลงทุนผ่าน NVDR นอกเสียจากนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในตลาดทุน

คนที่มี NVDR อยู่แล้ว ต้องทำอย่างไร?

คำถามคือถ้าเรามีหุ้นที่ถือผ่าน NVDR อยู่แล้ว แบบนี้ต้องทำอย่างไร? คำตอบคือสามารถเลือกได้ว่าจะถือต่อไป หรือแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือขายออกมา แต่ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้อีกแล้ว ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จะมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และต้องติดต่อลูกค้าเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

การห้ามคนไทยซื้อ NVDR จะกระทบต่อมูลค่าหุ้นไทยไหม?

ทุกคนรู้ดีว่าคำสั่งซื้อจาก NVDR มีอิทธิพลต่อหุ้นไทย ด้วยมูลค่าการลงทุนที่มหาศาล โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15 – 20% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด

แต่อย่างไรก็ดี นี่เป็นการห้ามเฉพาะคนไทย ซึ่งนักลงทุนต่างชาติยังสามารถลงทุนได้ตามปกติ ส่วนนักลงทุนไทยที่เคยลงทุนอยู่เดิม ก็ยังสามารถส่งคำส่งคำสั่งซื้อหุ้นสามัญแบบปกติได้ จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

ห้ามคนไทยซื้อ
 

10 อันดับ NVDR ซื้อสุทธิสูงสุด ในเดือนมีนาคม 2567

สำหรับข้อมูลสถิติในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา NVDR ที่มียอดซื้อสุทธิสูงสุด ได้แก่

1. TRUE ซื้อสุทธิ 1,830 ล้านบาท
2. PTTEP ซื้อสุทธิ 1,453 ล้านบาท
3. CPN ซื้อสุทธิ 1,351 ล้านบาท
4. BDMS ซื้อสุทธิ 1,238 ล้านบาท
5. DELTA ซื้อสุทธิ 831 ล้านบาท
6. BCP ซื้อสุทธิ 829 ล้านบาท
7. GULF ซื้อสุทธิ 733 ล้านบาท
8. CPALL ซื้อสุทธิ 692 ล้านบาท
9. CPF ซื้อสุทธิ 595 ล้านบาท
10. TOP ซื้อสุทธิ 538 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้ก็เป็นการสรุปเรื่อง NVDR ให้เข้าใจง่ายๆ ซึ่งเป็นประเด็นร้อนในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ หลังจากมีการประกาศกฏเกณฑ์ใหม่ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo
แชร์วิธีคิด แบ่งปันความรู้ การเงิน การลงทุน