Personal Finance

‘ตรวจเครดิตบูโร’ เช็คง่าย ๆ ด้วยตัวเอง แค่ 12 ขั้นตอน ทั้งออนไลน์ ผ่านตู้คีออส สาขาธนาคาร

ตรวจเครดิตบูโร เช็คก่อนขอสินเชื่อกู้ซื้อ ขอบัตรเครดิต ด้วย 12 ขั้นตอน สามารถเช็คได้ด้วยตัวเอง ผ่านออนไลน์ ตู้คีออส หรือผ่านสาขาธนาคาร ทำธุรกรรมการเงินผ่านฉลุย

ตรวจเครดิตบูโร มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในเรื่องของระบบทางการเงิน เพราะเป็นการเก็บรวบรวมเครดิตต่าง ๆ ที่เคยได้ทำธุรกรรมทางการเงิน และรวบรวมประมวลผลเป็นฐานข้อมูลเครดิตในภาพรวม เมื่อคิดจะขอกู้ซื้อรถยนต์ ซื้อบ้าน ขอสินเชื่อหรือทำบัตรเครดิต สถาบันการเงินก็จะมาดูข้อมูลเหล่านี้ เพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ

เครดิตบูโร

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรม แก่เจ้าของข้อมูล ให้เจ้าของข้อมูล มีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เปิดช่องทางตรวจสอบข้อมูลผ่าน “Bureau Lab” (บูโรแล็บ) ภายในสถานี BTS หมอชิต ด้วยตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)

ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) สามารถรอรับรายงานเครดิตบูโร และเครดิตสกอริ่ง รายงานเครดิตบูโรแบบสรุป รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ทางอีเมลได้ทันที หรือรับรายงานรูปแบบเอกสาร ที่เคาน์เตอร์ก็ได้อีกด้วย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ (ไม่มีวันหยุด) เวลา 9.00-15.00 น.

12 ขั้นตอนเช็ก เครดิตบูโร ด้วยตนเอง ผ่านตู้คีออส

1. ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนใช้บริการ

2. เสียบบัตรประชาชนตนเอง

3. สแกนหน้ายืนยันตัวตน

4. เลือกประเภทรายงานที่ท่านต้องการตรวจสอบ

5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อรับรหัส OTP

6. กรอกรหัส OTP 6 หลัก

7. เลือกการรับรายงาน

8. กรณีเลือกรับทางอีเมล ให้กรอกอีเมลของท่าน

9. รอรับรายงานทางอีเมลของท่าน (จัดส่งรูปแบบ e-Credit Report)

10. ส่งรหัสผ่านเปิดรายงานให้ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน

11. รอรับรายงานทางอีเมลและนำบัตรประชาชนออก

12. กรณีเลือกพิมพ์รายงาน รอรับรายงาน และนำบัตรประชาชนออก

เครดิตบูโร

บริการเช็กแบบรอรับได้เลย ภายใน 15 นาที

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

2. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ ทางออก 1 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

3. สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

4. สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ภายในสถานี) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

5. Bureau Lab (บูโรแล็บ) สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม (ภายในสถานี) วันจันทร์-อาทิตย์ (เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด) เวลา 9.00-15.00 น.

6. ฺBureau Lab (บูโรแล็บ) สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ภายในสถานี) วันจันทร์-อาทิตย์ (เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด) เวลา 9.00-15.00 น.

6 ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม วันจันทร์-อาทิตย์ (เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด) เวลา 9.00-15.00 น.

เครดิต

เช็กผ่านช่องทางออนไลน์

1. แบบส่งรายงานทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ ส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)

  • ผ่านโมบายแอปพิลเคชัน “KKP Mobile” รับข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งทางอีเมล ได้ทันที ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-165-5555
  • ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน “TMB TOUCH” ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1558
  • ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” รับข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่งทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

2. แบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ ค่าบริการ 150 บาท

  • โมบายแอปพลิเคชัน ผู้ที่ลงทะเบียนของธนาคารมือถือธนชาต, ทีเอ็มบี กรุงไทย
  • ธนาคารออนไลน์ ธนาคารกรุงศรี กรุงไทย (สำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคาร)

ค่าธรรมเนียมในการตรวจเช็กเครดิตบูโร

1. บุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียม 100 บาท/1ฉบับ/คน/ครั้ง

2. นิติบุคคล (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนฯ) ค่าธรรมเนียม 200 บาท/1 ฉบับ/ครั้ง

ส่วนแบบส่งรายงานทางไปรษณีย์หรือรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เสียค่าธรรมเนียม 150 บาท

เครดิตบูโร

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. เจ้าของข้อมูลมาติดต่อด้วยตนเอง

  • กรณีบุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง

  • กรณีนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. เจ้าของข้อมูลมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

  • กรณีบุคคลธรรมดา

หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียด และลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง

  • กรณีนิติบุคคล

หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม้เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตรา ของนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง

เครดิตบูโร จะเก็บรวบรวมประวัติการชำระสินเชื่อย้อนหลัง ไม่เกิน 24 เดือน ดังนั้นข้อมูลการชำระเงินต่าง ๆ จะแสดงในนี้ทั้งหมดภายใน 24 เดือนที่ผ่านมา ถ้าชำระเงินตรงตามกำหนด ไม่มีการจ่ายล่าช้า หรือผิดนัดชำระก็ไม่มีอะไรต้องห่วง ที่สำคัญที่สุดคือ ควรมีวินัยทางการเงิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม