Finance

สัญญาณชัด!! คาดกนง.ขึ้นดอกเบี้ย 0.25%


สัญญาณชัด!! “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ชี้มีโอกาสสูงที่ “กนง.” จะเคาะขยับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมรอบสุดท้ายของปี

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ประเมินว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) รอบสุดท้ายของปี 2561 วันที่ 19 ธันวาคมนี้มีโอกาสสูงอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% หลังจากส่งสัญญาณชัดเจนถึงความจำเป็นในการปรับสมดุลของการดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (policy space) ในระยะข้างหน้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย1

ทั้งนี้ สัญญาณสะสมความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยเริ่มปรากฏชัด ขณะที่ภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจสะดุดไปบ้างไตรมาส 3/2561 ทำให้ปรับลดปัจจัยเสี่ยงต่อการสะสมความเปราะบางของเสถียรภาพเศรษฐกิจ และการสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อรองรับความเสี่ยงในระยะข้างหน้า คงมีความจำเป็นมากขึ้น

สำหรับผลต่อเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางสภาพคล่องในตลาดการเงินไทยที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้นต่อต้นทุนการเงินระดับจำกัด ขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์คงจะขึ้นอยู่กับการประเมินสภาวะแวดล้อมทางการเงินอื่น ๆ นอกจากปัจจัยด้านต้นทุนทางการเงิน อาทิ ความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงความต้องการสินเชื่อ

k3
ภาพจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า กนง.คงจะเว้นระยะเวลา เพื่อประเมินพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยระยะข้างหน้าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงท่าทีการดำเนินนโยบายการเงินรอบใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับพัฒนาการการเติบโตและความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.รอบนี้น่าจะเป็นลักษณะการปรับขึ้นนโยบายที่ไม่ต่อเนื่อง