Finance

12 นาทีหมดเกลี้ยง!! ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. รอซื้อผ่านธนาคาร 22 พ.ย.นี้

แห่ซื้อถล่มทลาย พันธบัตร “ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม.” จำหน่ายหมดเกลี้ยงครบ 10,000 ล้านบาทภายใน 12 นาที เปิดจำหน่ายอีกรอผ่าน 4 ธนาคารตัวแทน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นี้

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น ออมไปด้วยกัน บนวอลเล็ต สบม.  2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยจำหน่ายได้ครบ 10,000 ล้านบาท หลังเปิดจำหน่ายได้เพียง 12 นาที

ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต

ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม.  และสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ออมไปด้วยกัน ที่จะจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้

ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เปิดจำหน่ายรุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.10 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม