PR News

MEA มอบสื่อการสอนระบบโซลาร์เซลล์ ให้ รร.สหศึกษาบางบัวทอง

MEA มอบสื่อการสอนระบบโซลาร์เซลล์ ให้โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง

นายเอนก กลักแก้ว ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสามเสน MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย พนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) ได้ส่งมอบชุดแผงสาธิตสำหรับการเรียนรู้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ให้กับ นายกเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ณ โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

S 44228991

สำหรับแผงสาธิตดังกล่าว จัดทำโดยกลุ่มภายใต้โครงการ MEA Volunteer 2564 เพื่อใช้สาธิตวิธีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง

ทั้งนี้ โครงการ MEA Volunteer มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานได้ทำความดี ร่วมมีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมอาสา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย MEA จะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

S 44228992

S 44228990

อ่านข่าวเพิ่มเติม