PR News

‘เมืองไทยประกันชีวิต’ ทำข้อตกลง ‘ประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่’ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง


เมืองไทยประกันชีวิต ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิต และอุบัติเหตุหมู่แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง ในฐานะรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด และนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่” ประจำปี 2565-2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด (สำหรับสมาชิกและครอบครัว) คุ้มครองการเสียชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ  ที่ห้องประชุมกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

S 111722512

อ่านข่าวเพิ่มเติม