COVID-19

เปิดข้อมูล!! ราชบุรีเจอคลัสเตอร์ใหญ่ ‘โรงเรียนหญิงล้วน’ ติดโควิด 311 ราย

ติดโควิด สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เร่งการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและการรักษา หลังเจอคลัสเตอร์ใหญ่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา พบเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด 311 ราย ส่งรักษาโรงพยาบาลปากท่อและโรงพยาบาลสนามแล้ว ยังต้องเฝ้าระวังอีกหลายราย    
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การดำเนินการป้องกัน  ควบคุมโรคและการรักษา ของทีมสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีฉบับที่ 2 กรณีเหตุการณ์ระบาดโควิด -19 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 ติดโควิด
จากข้อมูลวันที่ 27 มกราคม 2565 พบเด็กนักเรียนติดเชื้อเพิ่มทั้งหมดเป็น 311 ราย โดยได้ทำการส่งตัวเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาลปากท่อจำนวน 26 ราย  และโรงพยาบาลสนามจำนวน 285 ราย มีการแยกเด็กที่ป่วยออกมาจากกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการจัดการ และปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข ซึ่งเบื้องต้นนั้นยังไม่มีเด็กที่ติดเชื้อแล้วอาการรุนแรง ในส่วนของการสอบสวนโรคเพื่อหาที่มาว่าเด็กติดเชื้อมาจากไหนนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนโรค ในส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี
 ติดโควิด
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โดยระบุว่า การระบาดโควิด-19 โรงเรียนเรียนธรรมจารินีวิทยา ทั้งเนื่องจาก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 งานระบาดโรงพยาบาลปากท่อ ได้รับแจ้งจากโรงเรียนว่าตรวจ ATK ให้นักเรียนพบผลบวกหลายรายทีม JIT อำเภอปากท่อ (โรงพยาบาลปากท่อสสอ. ปากท่อ) รวมถึงทีมผู้เกี่ยวข้องจึงดำเนินการสอบสวนในพื้นที่เพื่อให้คําแนะนําติดตามเฝ้าระวังและควบคุมโรคในโรงเรียน
 ติดโควิด
ผลการสอบสวน
 # วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โรงเรียนได้ส่งนักเรียนกลับบ้านจำนวน 570 รายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัด ช่วงวันที่ 14-16 มกราคม 2565 นักเรียนทยอยเดินทางกลับมาที่โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมีมาตรการตรวจ ATK นักเรียนทุกรายที่กลับบ้านช่วงปีใหม่ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนทุกรายที่เดินทางมาถึงตั้งแต่ครั้งแรกระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2565 ผลไม่พบเชื้อรวมทั้งสิ้น 570 ราย
วันที่ 23 มกราคม 2565 โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนครั้งที่ 2 พบว่า ATK ผลบวกจำนวน 120 ราย โรงเรียนจึงแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวางแผนดำเนินการร่วมกันและจัดสถานที่รองรับเด็กนักเรียนที่ผลบวกและอาคารพักสําหรับเด็กนักเรียนผลลบโดยทีม JIT อำาเภอปากท่อได้ลงไปให้คําแนะนำการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการที่พักแนวทางการรักษาไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่ม
 ติดโควิด
ติดโควิด
# วันที่ 24 มกราคม 2565 นายอำเภอปากท่อร่วมกับทีม JIT อำเภอปากท่อเข้าพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคและโรงพยาบาลปากท่อดำเนินการเก็บตัวอย่างนักเรียนกลุ่มแรก 229 ราย และคุณครู 6 ราย รวม 235 รายผลพบเชื้อ 74 รายไม่พบเชื้อ 161 ราย
# วันที่ 25 มกราคม 2565 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพื้นที่ติดตาม และวางแผนการดำเนินงานและโรงพยาบาลปากท่อได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างนักเรียนกลุ่มที่สอง 341 รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน
การดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและรักษา
# ทีมสาธารณสุขร่วมกับโรงเรียนได้ประชุมร่วมวางแผนควบคุมโรคและด้านรักษาพยาบาลโดยส่งนักเรียนที่มีผลบวกเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลปากท่อและโรงพยาบาลสนามแยกนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยตามความเสี่ยงพ่นน้ำยาทำความสะอาดข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีกรณีเหตุการณ์ระบาด Covid-19 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองชั้นเรียนที่เด็กติดโควิด

อย่างไรก็ดีเพจเฟซบุ๊ก  โรงเรียนเรียนธรรมจารินีวิทยา  ได้แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน กรณีเกิดเหตุการณ์ระบาดของ Covid-19 ของโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ดังรายละเอียดตามข่าวของประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ก่อนอื่นทางโรงเรียนต้องขอโทษผู้ปกครองทุกท่านที่เกิดสถานการณ์นี้ขึ้น แต่ผู้ปกครองทุกท่านคงตระหนักแล้วว่าที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการดูแล และเฝ่าระวังการแพร่ระบาดของ Covid – 19 ตลอดมา แต่ก็ป้องกันไม่สำเร็จจึงทำให้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ขึ้น ทางโรงเรียนต้องขอโทษผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูง
ทางโรงเรียนจึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบดังนี้
 ติดโควิด
1. นักเรียนที่ติด Covid-19 จะเป็นนักเรียนบางคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งอยู่คนละหอพักกับนักเรียน ป.4 -ม.6 ยังไม่พบการติดเชื้อ Covid-19 แต่อย่างใด และทางโรงเรียนได้มีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
2. ในส่วนนักเรียนที่ติดเชื้อ Covid-19 ในแต่ละราย ทางโรงเรียนจะโทรศัพท์ไปแจ้งผู้ปกครองเป็นรายบุคคล ดังนั้นในส่วนของนักเรียนที่ทางโรงเรียนไม่ได้โทรไปแจ้งแสดงว่าลูกหลานของท่านยังปลอดภัยและไม่ติดเชื้อ Covid-19
3. ขณะนี้ทางโรงเรียนได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ท่านนายอำเภอปากท่อ สาธารณสุข และโรงพยาบาลอำเภอปากท่อ เข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อดำเนินการควบคุมโรค และให้การแนะนำและดูแลรักษาให้ลูกหลานของท่านปลอดภัย และในเบื้องต้นตอนนี้ทางสาธารณสุขได้เมตตาอนุเคราะห์นำนักเรียนที่ติดเชื้อไปดำเนินการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลปากท่อ และโรงพยาบาลสนามเขาวัง จังหวัดราชบุรี
4. นักเรียนที่ไปพักรักษาที่โรงพยาบาลปากท่อ และโรงพยาบาลสนามเขาวัง ทางโรงเรียนได้อนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือได้ ดังนั้นผู้ปกครองสามารถสอบถามอาการจากลูกหลานของท่านได้ตลอดเวลา เพื่อคลายความกังวลใจ ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่พบอาการที่รุนแรง
 ติดโควิด
ทางโรงเรียนจึงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงดังนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้งหนึ่ง
ทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้ลูกหลานของท่านทุกคนหายป่วยและกลับมาเรียนได้ตามปกติในเร็ววัน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกๆท่านที่ให้ความวางไว้ใจโรงเรียนด้วยเดีเสมอมา และขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ทีมสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ท่านนายอำเภอปากท่อ ทีมสาธารณสุขทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลปากท่อ และองค์การส่วนบริหารส่วนตำบลปากท่อ ที่ให้ความช่วยเหลือดูแลและแนะนำโรงเรียนเป็นอย่างดีเพื่อให้ผ่านวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ ขออนุโมทนาขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
272736761 7730116577014539 9177995268780783710 n e1643334628836

272733261 7721561864536677 2495027024469518363 n e1643334588243

ขอบคุณภาพ :  sanook.com 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight