Politics

ตำรวจเตรียมกำลัง 8 หมื่นนายดูแลความปลอดภัยช่วงปีใหม่ ‘บิ๊กตู่’ ขอการ์ดอย่าตก

“โฆษกรัฐบาล” เผย ตำรวจรับลูกข้อสั่งการ “นายกรัฐมนตรี” จัดกำลังตำรวจอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินช่วงเทศกาลปีใหม่กว่า 80,000 นายทั่วประเทศ กำชับร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีดำริให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวบรวมจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ กว่า 80,000 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีปริมาณรถเข้า-ออก กทม.ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เป็นจำนวนมากกว่า 7 ล้านคัน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมกำหนดนโยบายด้านการจราจรในด้านต่าง ๆ อาทิ

ตำรวจ

เตรียมพร้อมการเดินทางช่วงปีใหม่

  1. การอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางสำรอง เส้นทางเลี่ยง และเส้นทางลัด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคืนพื้นผิวจราจรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564
  2. บริการห้องพักฟรีทั่วไทย จากตำรวจทางหลวง สำหรับให้ประชาชนแวะพัก บริการเครื่องดื่มและขนม ห้องน้ำ
  3. การออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร 2 ฉบับ ได้แก่ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดช่อง หรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง (Reversible Lane) ขาออก กทม. 9 เส้นทาง และข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสาย
  4. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจะใช้วิธีการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามมาตรฐาน (Standard Operation Procedure) รวมถึงการใช้ชุดสายตรวจจราจรออกตรวจในพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือมีสถิติการกระทำผิดบ่อยครั้ง
  5. มาตรการเพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุ โดยให้ทุกสถานีตำรวจจัดทำฐานข้อมูลบัญชีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้แก่ บัญชีบุคคลเสี่ยง บัญชีร้านค้าเสี่ยง และ บัญชีกิจกรรมเสี่ยง
ตำรวจ
นายธนกร วังบุญคงชนะ

เตรียมรถป้องกันผู้โดยสารตกค้าง

ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นอำนวยความสะดวกประชาชน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี

นอกจากนี้ ยังตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนออกให้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถทุกแห่งทั่วประเทศ ที่สำคัญคือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และงดทานอาหารบนรถโดยสารสาธารณะ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องการให้คนไทยได้เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข รวมถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะกันในหมู่ครอบครัว เครือญาติ แต่ขอให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 แบบ Universal Prevention เพื่อให้ตัวเองและส่วนรวมปลอดภัยจากโควิด-19 โดยนายกรัฐมนตรียังขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เสียสละปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK