Politics

‘ชัชชาติ’ เข้าตาคนกรุงฯ ผลโพลระบุ อยากได้เป็นผู้ว่า กทม. มากที่สุด

นิด้าโพล เผย “ชัชชาติ” มาแรง คนกรุงฯ อยากได้เป็น ผู้ว่าฯกทม. ตามด้วย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ส่วนพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รั้งอันดับ 3 ในใจชาวกทม.

​ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า จากการจัดทำผลสำรวจเรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6” โดยสำรวจระหว่างวันที่27 – 30 กันยายน 2564 จากประชาชน 1,318 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คนกรุงฯ อยากเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชัชชาติ

บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.

อันดับ 1 ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 29.74%

อันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ 27.92%

อันดับ 3 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 13.66%

อันดับ 4 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 9.33%

อันดับ 5 น.ส.รสนา โตสิตระกูล 4.10%

อันดับ 6 ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 3.26%

อันดับ 7 ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล 2.73%

อันดับ 8 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 2.20%

อันดับ 9 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 1.97%

อันดับ 10 นายสกลธี ภัททิยกุล 1.29%

อันดับ 11 ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน 1.14%

อันดับ 12 ระบุว่า อื่นๆ 1.52%

1111

บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

อันดับ 1 ยังไม่ตัดสินใจ 32.70%

อันดับ 2 ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 22.46%

อันดับ 3 ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 9.48%

อันดับ 4 ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 6.60%

อันดับ 5 ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ 5.16%

อันดับ 6 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 4.10%

อันดับ 7 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 3.72%

อันดับ 8 ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล 3.64%

อันดับ 9 ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล 3.03%

อันดับ 10 ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 1.97%

อันดับ 11 ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ 1.90%

อันดับ 12 ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล 1.59%

222

อ่านข่าวเพิ่มเติม