ดูหนังออนไลน์
Politics

นายกฯ ห่วงผู้ประกันตน ม.33 ที่ตั้งครรภ์ ต้องได้ฉีดวัคซีนเร่งด่วน

นายกฯห่วงหญิงตั้งครรภ์ สั่ง”สุชาติ ” เร่งขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหญิงผู้ประกันตน ม.33 ที่ตั้งครรภ์ ได้ฉีดวัคซีนเร่งด่วน ลดผลกระทบโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 กระทรวงแรงงาน ได้ขอความร่วมมือให้นายจ้างดูแลสุขภาพลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ ตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคโควิด -19 นั้น

คนท้องฉีดวัคซีน 210821

โด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาย นายกรัฐมนตรี  มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาตินั้น โดยเฉพาะลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนก่อน

“ผมจึงได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด ที่มีจุดฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้นายจ้างเชิญชวนและให้แนะนำแก่ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ เข้ารับบริการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งส่งรายชื่อมายังสำนักงานประกันสังคม เพื่อดูแลบริหารจัดการให้ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มเร่งด่วน ในแต่ละจุดฉีด”

สุชาติ
สุชาติ ชมกลิ่น

ทั้งนี้ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการออกหนังสือเพื่อแจ้ง สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight