ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ทั่วไทย ‘ฉีดวัคซีนโควิด’ เกิน 26 ล้านโดส เข็ม 3 ฉีดแล้ว 5.33 แสนโดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และ กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย นับถึงเวลา 18.00 น. เมื่อวานนี้ (20 ส.ค.)

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-20 สิงหาคม 2564

  • รวม 26,428,101 โดส ใน 77 จังหวัด
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 19,973,692 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 5,920,614 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 533,795 ราย

ยอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ 609,435 โดส

  • เข็มที่ 1 :  387,683 ราย
  • เข็มที่ 2 :  215,414 ราย
  • เข็มที่ 3 :  6,338 ราย

วัคซีนCOVID 19 22

อ่านข่าวเพิ่มเติม