Politics

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด ‘ผู้พิการ’ ลงทะเบียนรับวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ AIS และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับผู้พิการ เพื่อฉีดวัคซีนวันที่ 12 ส.ค.นี้ 

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ AIS และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับผู้พิการ
เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08:00 – 16:00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

shutterstock 155587316

สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น! โดยจะปิดลงทะเบียนในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)

คุณสมบัติ
1. คนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น
3. ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

สิ่งที่ต้องนำมาด้วยในวันฉีดวัคซีน
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บัตรประจำตัวคนพิการ
3. รูปหรือชื่อยาประจำที่รับประทานอยู่

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 576 6779 (จันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น.)
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

rbdki e1627991071810

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight