Politics

เช็คที่นี่! ห้ามทำอะไรบ้าง ‘ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด’ เริ่มวันนี้

เริ่มวันนี้!! “ล็อกดาวน์” กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวม 10 จังหวัด พร้อม 10 มาตรการคุมพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด ขณะที่แรงงานบางส่วนเมินคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายทยอยกลับภูมิลำเนาไปล่วงหน้าแล้ว 

ตามที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ซึ่งลงนาม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระสำคัญคือการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สาระสำคัญตอนหนึ่ง ระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์การระบาด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑลอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข เห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีจำนวนมากกว่าหลายพันรายต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากไม่เร่งจัดการอาจกระทบต่อระบบบริการทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เตียงผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์การแพทย์ ที่รองรับผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินมีอยู่จำกัด

ล็อก11

1. ปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว สําหรับคนงานทั้งภายในและภายนอก สถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นการชั่วคราว อย่างน้อย 30 วัน

2.ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เฉพาะนำกลับไปบริโภคที่บ้านเท่านั้น

3. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดําเนินการได้ถึง เวลา 21.00 น. งดการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ งดนั่งรับประทานในศูนย์อาหาร

4. งดกิจกรรมรวมกลุ่มที่เกิน 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

5.  ตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่ได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาดโรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เพื่อมีคำสั่งปิดเขตชุมชนหรือสถานที่ดังกล่าวไว้ เป็นการชั่วคราว

6. การให้ความช่วยเหลื่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และบุคคลที่ควรได้รับความช่วยเหลือ

7. ตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา รวมถึงกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

8. เข้มงวดตรวจตรา ปราบปรามไม่ให้มีการลักลอบ หรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระทำการที่ผิดกฎหมาย  ฝ่าฝืนเปิดดำเนินการของสถานบริการในพื้นที่ที่มีข้อกำหนดห้ามการเปิดไว้ หรือขนย้ายแรงงาน

9. ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในช่วงระยะเวลานี้ เพื่อลดการเดินทางและการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล

10.การงดจัดกิจกรรมทางสังคม  งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

10 มาตรการ คุมพื้นที่

แม้นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะออกมาระบุว่า ประกาศข้อกำหนด ฉบับที่ 25 ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานั้น เป็นการใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการและสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน สถานประกอบการ ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน  ยืนยันว่า”ไม่ได้ล็อกดาวน์”

มาตรการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ให้มีการปฏิบัติเริ่ม 28 มิถุนายน อย่างน้อย 30 วัน

“ข้อกำหนดที่เข้มข้น เป็นการยกระดับมาตรการเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาด  มีผลในพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงสูง สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปยังสามารถเดินทางและดำเนินกิจกรรมประจำวันตามปกติ และขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงนี้” นายอนุชา กล่าว

กทม.สั่งปิดแคมป์คนงาน-ห้ามนั่งกินในร้าน

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความเข้มมาตรการในกรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  แล้วเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ตลอดทั้งวันวานนี้ (27มิ.ย.) เกิดเสียงวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ โซเชียลร้อนระอุ หลังจากราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน ควบคุมพื้นที่ 10 จังหวัด โดยชาวทวิตภพ แห่ติดแฮชแท็ก #ล็อกดาวน์กรุงเทพ พุ่ง 4.56 แสนทวิต เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (27 มิ.ย.) โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการประกาศตอนดึก อีกทั้งยังไร้มาตรการเยียวยาที่ชัดเจน

ขณะเดียวกัน นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ว่า “นี่คือความในใจของผู้ประกอบการร้านอาหาร ไม่ว่ารายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ เจอเหมือนกันหมด เหมือนโดนฟ้าผ่ากลางวันแสกๆ ซ้ำๆกัน 4-5 หน ตายก็ไม่ตาย นอนพะงาบๆ แบบทรมาน ไม่มีหมอ ไม่มีเครื่องมือใดๆมาช่วยรักษา อยู่กลางแดดร้อนระอุ เพื่อรอเวลาตายอย่างเดียว”

ขณะที่แรงงานตามแคมป์คนงานก่อสร้าง หลายจุดได้ทยอยกลับต่างจังหวัดตั้งแต่ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อสื่อมวลชนภายหลัง ประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพื่อหารือเรื่องวัคซีนและการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีมติ สั่งปิดแคมป์คนงานพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ 1 เดือน ขอความร่วมมือไม่เคลื่อนย้ายเดินทางข้ามพื้นที่  คำสั่งดังกล่าวเป็นเหตุให้แรงงานทยอยเดินทางออกไปต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาไปก่อนแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight