ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ชลบุรี’ วันนี้ติดโควิดเพิ่ม 155 ราย สั่งปิดตลาดพงษ์ศักดิ์-หาดกลางคืน

​สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิดจังหวัดชลบุรี วันนี้ (27 มิถุนายน 2564) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 155 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 7,682 ราย

1. ค้นหาเชิงรุกสถานประกอบการในอำเภอพานทอง 16 ราย (ระหว่างสอบสวนโรค)

โควิด ชลบุรี

2. ค้นหาเชิงรุก ตลาดพงษ์ศักดิ์ อำเภอเมืองชลบุรี 12 ราย

3. ตรวจเฝ้าระวังกลุ่มตลาด ตลาดเทศบาลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง 5 ราย

4. เก็บตกเชิงรุก Cluster ตลาดใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี 3 ราย

5. เก็บตกเชิงรุก Cluster ตลาดเช้าสัตหีบ 2 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (วงสังสรรค์) 2 ราย

7. ค้นหาเชิงรุกสถานประกอบการในอำเภอพานทอง 1 ราย (ระหว่างสอบสวนโรค)

8. แคมป์แรงงานต่างด้าว บริษัท JWS อำเภอศรีราชา 1 ราย

ชล

9. แคมป์แรงงานต่างด้าว (เชื่อมโยง แคมป์แรงงานต่างด้าว บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แมนซ์ จํากัด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา) 1 ราย

10. เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กทม. 1 ราย

11. เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย

12. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

  • ในครอบครัว 24 ราย
  • จากสถานที่ทำงาน 15 ราย

13. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 38 ราย

14. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 33 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 369 ราย ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 3,982 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม”

ชลบุรี 1

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ยังได้ออกมาตรการเร่งด่วน ป้องกันโควิด-19 โดยออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 41/2564 สรุปใจความได้ ดังนี้

1. ให้ปิดสถานประกอบกิจการ ตลาดพงษ์ศักดิ์ ตั้งอยู่ถนนราษฎร์ประสงค์ ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 และให้สถานประกอบกิจการ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

2. ให้งดใช้พื้นที่ชายหาด ชายทะเลของหาดบางแสน หาดวอนนภา แหลมแท่น ลานอเนกประสงค์แหลมแท่น และบริเวณจุดชมวิวเขาสามมุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม