ดูหนังออนไลน์
General

เช็คด่วน!! ขสมก.แจ้งปรับหมายเลขรถเมล์ 3 สาย ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้

“ขสมก.” ปรับเปลี่ยนหมายเลขเส้นทางรถโดยสาร สาย 710, 720 และ 751 เป็น 208, 209 และ 210 เริ่ม 1 ก.ค.นี้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะปรับเปลี่ยนหมายเลขเส้นทางรถโดยสาร จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่

1. สาย 710 เส้นทางวงกลมอรุณอมรินทร์ – ถนนกาญจนาภิเษก เปลี่ยนเป็น สาย 208
2. สาย 720 เส้นทางวงกลมกัลปพฤกษ์ – ถนนพระราม 2 เปลี่ยนเป็น สาย 209
3. สาย 751 เส้นทางสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า – สะพานพระราม 4 เปลี่ยนเป็น สาย 210

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

IMG 42864 20210618172350000000 e1624014556502

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้ ขสมก. ปรับเปลี่ยนหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ สาย 710, 720 และ 751 โดยยังคงให้บริการเดินรถในเส้นทางเดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาย 710 (เดิม) เปลี่ยนเป็น สาย 208 เส้นทางวงกลมอรุณอมรินทร์ – ถนนกาญจนาภิเษก
2. สาย 720 (เดิม) เปลี่ยนเป็น สาย 209 เส้นทางวงกลมกัลปพฤกษ์ – ถนนพระราม 2
3. สาย 751 (เดิม) เปลี่ยนเป็น สาย 210 เส้นทางสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า – สะพานพระราม 4

ทั้งนี้ ขสมก. จะให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง ทั้ง 3 เส้นทาง ด้วยหมายเลขใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม