ดูหนังออนไลน์
COVID-19

วัคซีนมาแล้ว!! กทม.แจ้งได้ ‘เอสตร้าเซนเนก้า’ 4.2 แสนโดส

วัคซีนโควิด มาแล้ว!! “กทม.” เผยได้รับจัดสรร “เอสตร้าเซนเนก้า” 350,000-420,000 โดส เร่งประสานกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคที่ถูกเลื่อนนัดมาฉีดด่วน!!

กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักอนามัย แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรร วัคซีนโควิด Astra Zeneca จำนวน 35,000 ขวด หรือประมาณ 350,000-420,000 โดส (1 ขวดฉีดได้ 10- 12 โดส) ซึ่งตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เร่งประสานนำไปฉีดให้แก่ผู้ที่ถูกเลื่อนนัดจากการลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” 14-30 มิถุนายน และ บางส่วนของ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย”

วัคซีนโควิด

ทั้งนี้ ได้จัดสรรวัคซีนโควิด ดังกล่าวให้โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 126 แห่ง เพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จำนวน 25,000 ขวดหรือเกือบ ๆ 300,000 โดส และจัดสรรให้หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 25 หน่วย เพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 ขวดหรือประมาณ 100,000-120,000 โดส

ในส่วนของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคที่เลื่อนนัดก่อนหน้านี้ เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลกำหนดวันไม่เหมือนกัน ทางโรงพยาบาลที่มีชื่อจองวัคซีนไว้จะแจ้งกำหนดวันให้บริการวัคซีนผ่านช่องทางของโรงพยาบาลนั้น ๆ

ส่วนประชาชนที่แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย” สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเพจ ไทยร่วมใจกรุงเทพฯ ปลอดภัย และเพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักประชาสัมพันธ์

รายงานผลการฉีดวัคซีน

ผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.

  • ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 58,128 โดส
  • ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 2,002,967 โดส

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK