COVID-19

เปิดผลสอบ เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน 13 ราย วัคซีนไม่เกี่ยว รอผลอีก 55 ราย


เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน คณะผู้เชี่ยวชาญ เปิดผลสอบสาเหตุเสียชีวิต 13 รายไม่เกี่ยววัคซีน ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ร่วม เหลือ 55 รายรอผลชันสูตรเพิ่มเติม ล่าสุดฉีดวัคซีนแล้ว 7,003,783 โดส

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-16 มิถุนายน พบว่า กรณี เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน รายงานเข้ามา 68 ราย

เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง มีการประชุมและพิจารณาในผู้เสียชีวิต ภายหลังได้รับวัคซีนว่า จะมีรายใดมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับวัคซีน ข้อมูลส่วนใหญ่เกือบสมบูรณ์ และบางรายต้องขอข้อมูลเพิ่ม พบว่าใน 68 ราย มี 13 รายที่ได้รับการพิจารณาแล้ว ว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีน

ผลการตรวจสอบทั้ง 13 ราย ดังกล่าว ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ร่วม คือ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 8 ราย ภาวะลิ่มเลือดจ้ำเลือด 1 ราย ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 1 ราย เยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นหนอง 1 ราย เลือดออกในช่องท้อง 1 ราย และเลือดออกในสมอง เนื่องจากความผิดปกติของเส้นเลือดสมอง 1 ราย

“ยังมีตัวเลขที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รอผลผ่าชันสูตรพลิกศพ อีก 55 ราย ซึ่งเมื่อวานนี้ (16มิถุนายน) มีการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งจะนำเสนอความคืบหน้าในสัปดาห์ถัดไป” นพ.เฉวตสรร กล่าว

ฉีดวัคซีน

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีน พบว่า ฉีดแล้ว 7,003,783 โดส แบ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค 3,214,385 โดส พบอาการไม่พึงประสงค์เฉพาะกลุ่ม ที่เข้ารักษา เป็นผู้ป่วยใน รพ. 993 ราย อัตราต่อจำนวนวัคซีนที่ฉีด คิดเป็น 20 รายต่อการฉีดแสนโดส พบมากในกลุ่มอาการเวียนศีรษะ 20% คลื่นไส้ 15% ปวดศีรษะ 12% อาเจียน 8% ผื่น 7% ปวดกล้ามเนื้อ 6% ท้องเสีย 5% และคัน 4%

ซิโนแวค

ขณะที่วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ฉีดแล้ว 1,943,693 โดส พบอาการไม่พึงประสงค์เฉพาะกลุ่ม ที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน 472 ราย คิดเป็น 24 รายต่อการฉีดแสนโดส ซึ่งมากกว่าวัคซีนซิโนแวคเล็กน้อย แต่ใกล้เคียงกัน กลุ่มอาการที่พบบ่อย มีไข้ 31% ปวดศีรษะ 27% เวียนศีรษะ 21% คลื่นไส้ 21% อาเจียน 20% ปวดกล้ามเนื้อ 15% อ่อนเพลีย 13% และถ่ายเหลว 7%

แอสตร้า

นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก แนะนำให้ทุกประเทศ มีระบบการเฝ้าระวัง อาการไม่พึงประสงค์ หลังรับวัคซีน ยกตัวอย่างข้อมูลในสหรัฐอเมริกา ประชากร 328 ล้านคน ปกติเสียชีวิตปีละ 3.3 ล้านคน ขณะนี้มีการฉีดวัคซีนแล้ว 312 ล้านโดส รายงานเสียชีวิตหลังรับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม-3 พฤษภาคม 2564 รวม 4,173 ราย คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อมูล ระบุว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19

นพ.เฉวตสรร ย้ำว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ของประชาชนสูงสุด และจะหาข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจ และถึงตอนนี้ ถือว่าวัคซีนมีความปลอดภัย เช่นเดียวกับวัคซีนที่ฉีดในทั่วโลก ที่มีความปลอดภัย และยังฉีดต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม