ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘สมุทรปราการ’ 16 มิถุนายน ผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 161 ราย เสียชีวิต 3 ราย

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 161 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย

เมื่อจำแนกผู้ป่วยตามพื้นที่ 119 ราย มาจาก อ.เมือง 45 ราย พระประแดง 30 ราย บางพลี 34 ราย พระสมุทรเจดีย์ 6 ราย บางเสาธง 4 ราย และรับมารักษาต่อ ในจังหวัดสมุทรปราการ 42 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

สมุทรปราการ

รายละเอียดผู้เสียชีวิต 2 ราย ดังนี้

1. ชายไทย 62 ปี ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ที่อยู่ขณะป่วย ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

2. ชายไทย 77 ปี ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีโรคประจำตัว หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง ที่อยู่ขณะป่วย ต.ในคลองบางปลากกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

สมุทรปราการ 4

สำหรับข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วย ในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ได้แก่

โรงพยาบาลรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 323 เตียง คงเหลือ 32 เตียง

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel และ Field Hospital) 1,555 เตียง คงเหลือ 258 เตียง

โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ 201 เตียง คงเหลือ 24 เตียง (ไม่มี Hospitel)

โรงพยาบาลเอกชน 1,349 เตียง คงเหลือ 71 เตียง

ฮอสพิทอล โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง 1,038 เตียง คงเหลือ 6 เตียง

สมุทรปราการ เตียง 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม