ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ชลบุรี’ คลายล็อกเพิ่มอีก 4 กิจการ มีผลทันที

“ชลบุรี” เดินหน้าคลายล็อก ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามล่าสุด ไฟเขียว 4 กิจการเปิดให้บริการได้ ทั้งร้านเกม อินเทอร์เน็ต ศูนย์พระเครื่อง สถานเสริมความงาม และร้านสัก มีผลทันที 

วันนี้ (14 มิ.ย.)  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี  เผยแพร่คำสั่งของนายภครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 35/ 2564 ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

shutterstock 1880060587

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังมีการแพร่ระบาดของโรคอยู่ แต่ยังคงควบคุม และระบุสถานที่ ที่มาของการแพร่ระบาดของโรคได้

ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการประกอบอาชีพ รวมถึงลดผลกระทบในทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงให้มีการผ่อนคลาย หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ภายใต้เงื่อนไข และมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัดในทุกท้องที่ของจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้

 1. ร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ต และสถานให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง ให้เปิดบริการได้
 2. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา (ยกเว้นตลาดนัดพระเครื่อง)
 3. สถานเสริมความงาม คลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นคลินิกเวชกรรม รวมถึงการให้บริการเสริมความงาม ในโรงพยาบาลเอกชน โดยให้จำกัดระยะเวลา ในการบริการได้ไม่เกินรายละ 45 นาที
 4. สถานที่สัก เปิดบริการได้ ยกเว้นการดำเนินการบนใบหน้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

200001592 4286667124730409 4953106917824261060 n 200776689 4286667164730405 352950360814578107 n

คำสั่งดังกล่าวมีขึ้น เพียงไม่กี่วัน หลังจากเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศคลายล็อกกิจการไปแล้วบางส่วน และมีผลในวันนี้เช่นกัน

กิจการที่คลายล็อก และการผ่อนคลายมาตรการ ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้

 1. 1. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการนวดฝ่าเท้า และให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีมาตรการในการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้
  1.1 ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดและจำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง ต่อคนต่อครั้ง
  1.2 ให้เว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการแต่ละรายไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  1.3 ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการส่วนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 2. สระว่ายน้ำ สวนน้ำ ทั้งบริเวณภายใน และนอกอาคาร สามารถเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ งดการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
 3. สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 4
 4. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันเกินกว่า 50 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม