ดูหนังออนไลน์
General

ได้เงินยัง? เงินอุดหนุนบุตรเดือน มิ.ย. 600 บาทโอนแล้ว เช็คที่นี่ได้เลย

ได้เงินยัง? เงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายน จำนวน 600 บาทโอนแล้ว เช็คที่นี่ได้เลย!!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความว่า เงินอุดหนุนเด็ก ออกวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th หรือ คลิกที่นี่

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

ทั้งนี้ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศ โอนเงิน ประจำรอบเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 600 บาท จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้รับเงินสามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ เนื่องด้วย ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากมีการจ่ายเงินไปแล้ว

สำหรับเงื่อนไขการรับเงินจะต้องมีการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ โดยต้องมีบุตรที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และจ่ายต่อเนื่องจนถึงอายุ 6 ขวบ

สำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ยังต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และไม่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

  • เด็กอายุแรกเกิด – 6 ปี
  • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
  • ไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือเอกชน
  • อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองพ่อแม่ หรือผู้อุปการะที่มีรายได้รายน้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

สถานที่รับลงทะเบียน

  • กรุงเทพมหานคร : ที่สำนักงานเขต
  • เมืองพัทยา : ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ส่วนภูมิภาค : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK