ดูหนังออนไลน์
Business

อย่าลืมกด! เงินอุดหนุนบุตร เดือนมี.ค. โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ 600 บาท

เงินอุดหนุนบุตร เดือนมี.ค. 600 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ ทั้งผู้มีสิทธิรายเดิมและรายใหม่ ถ้าเงินไม่เข้า เช็คได้ด้วยตัวเองที่ www.csgcheck.dcy.go.th

เพจเฟซบุ๊ก “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” โพสต์กำหนดการจ่าย เงินอุดหนุนบุตร เดือนมี.ค. โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ (10 มี.ค. 2564) 600 บาท ทั้งผู้มีสิทธิรายเดิม และรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยระบุว่า

เงินอุดหนุนบุตร เดือนมี.ค.

“วันนี้ มีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ วันที่ 10 มีนาคม 2564

รบกวนตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ ก่อน เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว

เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2564

จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)”

เงินบุตร e1615353458830

สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการที่รัฐบาล จะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ให้กับผู้ปกครองที่มีบุตร ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จำนวนเดือนละ 600 บาท โดย เงื่อนไขในการลงทะเบียนอุดหนุนบุตร ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • ผู้ปกครองของเด็กจะต้องมีสัญชาติไทยคนใดคนหนึ่ง
  • เด็กต้องมีสัญชาติไทย
  • เด็กต้องเป็นเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ปี
  • เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
  • เด็กต้องไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน
  • เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย
  • เด็กอาศัยอยู่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

เยียวยาบุตร ๒๑๐๓๑๐ 0

เงินอุดหนุนบุตร ไม่เข้าบัญชี ต้องทำอย่างไร 

อย่างไรก็ดี ถ้าหากพบว่า เงินอุดหนุน ไม่เข้าบัญชีตามที่ควรจะได้นั้น เฟซบุ๊กเพจ “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ จาก www.csgcheck.dcy.go.th โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยระบุว่า

เรื่องการตรวจสอบสิทธิจากทางลิงค์ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ตรวจสอบแล้วพบว่ามีสถานะ (E20 ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน)  ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ดังคำแนะนำในรูปภาพที่แนบมาด้วยนี้

หากพบว่าจะต้องทำการแก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน

ต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ทัน ภายในวันที่ 25 ของเดือน จึงจะมีผลการเบิกจ่าย ในเดือนถัดไป

ผู้ลงทะเบียนส่วนภูมิภาค โปรดติดต่อ พมจ. (วันเวลาราชการ)

ผู้ลงทะเบียน กทม. โปรดติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (วันเวลาราชการ)

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

จิตติศักดิ์ นันทพานิช จุดตัดความคิด