ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดต่อ ‘ตลาดสดสมบัติ- ตลาดสดเทศบาลนครนนท์บางส่วน’

ผู้ว่าฯนนทุบรี ประกาศปิดต่อตลาดสดสมบัติ ถึง 21 มิ.ย.นี้ ขณะที่ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี (บางส่วน) ปิดต่อเนื่องถึง 14 มิ.ย. 

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามคำสั่ง เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่6) โดยบะข้อว่า

1. ปิดตลาดสดสมบัติ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

2. ปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี(บางส่วน) บริเวณพื้นที่สีแดงใกล้ซอยแสงเทียน ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อให้เทศบาลนครนนทบุรีและผู้ค้าภายในตลาดดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตลาด แผงค้า ทางเดิน และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครนนทบุรี โดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจประเมินและให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

3. ให้มีการค้าขายสินค้าได้เฉพาะบริเวณด้านในตลาด อาคารพาณิชย์ และแผงค้าที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนดไว้เท่านั้น ห้ามมีการตั้งแผงค้า หรือทำการค้าขายด้วยวิธีการใดๆ บทบาทวิถี ถนน ซอย ทางเดิน หรือพื้นที่อื่นๆ โดยเด็ดขาด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight