ดูหนังออนไลน์
Politics

ปภ.รายงานสถานการณ์วาตภัย น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ใน 23 จังหวัด

“กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 23 จังหวัดคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 23 จังหวัด ได้แก่

 1. แม่ฮ่องสอน
 2. เชียงใหม่
 3. ลำพูน
 4. พะเยา
 5. พิษณุโลก
 6. นครพนม
 7. อุดรธานี
 8. สกลนคร
 9. กาฬสินธุ์
 10. ยโสธร
 11. ร้อยเอ็ด
 12. สุรินทร์
 13. ชัยภูมิ
 14. นครราชสีมา
 15. สระบุรี
 16. จันทบุรี
 17. ตราด
 18. ชลบุรี
 19. ระนอง
 20. สุราษฎร์ธานี
 21. ภูเก็ต
 22. พังงา
 23. นครศรีธรรมราช

รวม 45 อำเภอ 75 ตำบล 132 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 315 หลังมีผู้เสียชีวิต 1 ราย (นครราชสีมา) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานผลกระทบจากสถานการณ์พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก โดยในห้วงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน (30 พ.ค. 64 เวลา 06.00น.)

ทั้งนี้ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 23 จังหวัด รวม 45 อำเภอ 75 ตำบล 132 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 315 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (นครราชสีมา) แยกเป็น

ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา และพิษณุโลก รวม 5 อำเภอ 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 46 หลัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ นครพนม อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา รวม 26 อำเภอ 45 ตำบล 77 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 239 หลัง

ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด และชลบุรี รวม 4 อำเภอ 9 ตำบล 29 หมู่บ้าน

ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา และนครศรีธรรมราช รวม 9 อำเภอ 14 ตำบล 19 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 30 หลัง

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK