Politics

ปภ.รายงานเหตุวาตภัย-น้ำไหลหลาก หลังพายุไซโคลนยาอาสถล่ม!!


“ปภ.” รายงานเกิดเหตุวาตภัย น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ 19 จังหวัด ชี้ล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 19 จังหวัด ได้แก่

 1. เชียงใหม่
 2. พิษณุโลก
 3. นครพนม
 4. อุดรธานี
 5. สกลนคร
 6. กาฬสินธุ์
 7. ยโสธร
 8. ร้อยเอ็ด
 9. สุรินทร์
 10. ชัยภูมิ
 11. นครราชสีมา
 12. สระบุรี
 13. จันทบุรี
 14. ตราด
 15. ระนอง
 16. สุราษฎร์ธานี
 17. ภูเก็ต
 18. พังงา
 19. นครศรีธรรมราช

ปภ.

รวม 41 อำเภอ 70 ตำบล 127 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 270 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (นครราชสีมา) ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมูที่ 6 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานผลกระทบจากสถานการณ์พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนัก

โดยในห้วงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน (28 พ.ค. 64 เวลา 06.00น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 19 จังหวัด รวม 41 อำเภอ 70 ตำบล 127 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 270 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (นครราชสีมา) แยกเป็น

ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย และพิษณุโลก รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ นครพนม อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา รวม 26 อำเภอ 45 ตำบล 77 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 239 หลัง

ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี และตราด รวม 3 อำเภอ 8 ตำบล 28 หมู่บ้าน

ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา และนครศรีธรรมราช รวม 9 อำเภอ 14 ตำบล 19 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 30 หลัง

ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1 หลัง ปัจจุบัน สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจ และประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณภาพจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK