Politics

ยอดติดเชื้อในคุกยังหนัก! วันนี้ติดอีก 499 ราย ‘บางขวาง’ ติดเชื้อใหม่พุ่ง

ยอดติดเชื้อในคุกยังหนัก! วันนี้ติดอีก 499 ราย ‘บางขวาง’ ติดเชื้อใหม่สูงสุด 292 ราย รวมผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการรักษาทั้งสิ้น 14,787 ราย

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 499 ราย รักษาหาย 54 ราย รวมผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการรักษา 14,787 ราย โดยเรือนจำและทัณฑสถานที่พบผู้ติดเชื้อ 12 แห่ง ดังนี้

  • เรือนจํากลางเชียงใหม่ มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย
  • เรือนจำกลางคลองเปรม มีผู้ติดเชื้อใหม่ 91 ราย
  • เรือนจำกลางบางขวาง มีผู้ติดเชื้อใหม่ 292 ราย
  • เรือนจำพิเศษธนบุรี มีผู้ติดเชื้อใหม่ 20 ราย
  • เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 85 ราย
  • ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง มีผู้ติดเชื้อใหม่ 2 ราย

ขณะที่เรือนจำและทัณฑสถานที่เคยพบผู้ต้องขังติดเชื้อก่อนหน้านี้ แต่วันนี้ไม่มียอดรายงานติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม ได้แก่ เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เรือนจำกลางสมุทรปราการ

189462117 3945052218882006 7102446595005697543 n

นายอายุตม์ ยังกล่าวถึงการประชุมของ ศบค.รท. ในวันนี้ (23 พฤษภาคม 2564) ว่า ได้เน้นย้ำเรื่องการวางแผนฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังทุกรายเพื่อป้องกันเชื้อโดยเร็วที่สุด โดยให้แต่ละเรือนจำและทัณฑสถานที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ เร่งประสานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ทำการตรวจคัดกรองเชื้อในเจ้าหน้าที่ทุกรายและสุ่มตรวจผู้ต้องขังเพื่อยืนยันว่าเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนก่อน

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาที่หากยังพบการแพร่ระบาดจนไม่สามารถแยกผู้ต้องขังที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกันได้ชัดเจน โดยจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนเป็นหลัก พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำไปยังผู้บริหารเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่ง หากมีความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ใด ให้รีบประสานงานมาที่ ศบค.รท. เพื่อดำเนินการจัดสรรให้เพียงพอต่อการใช้งานต่อไป

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการตั้ง ศบค.รท.ขึ้น ทำให้การรวบรวมและรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดในเรือนจำและทัณฑสถานมีความคล่องตัว และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น จนสามารถรายงานยอดผู้ติดเชื้อให้แก่ญาติผู้ต้องขัง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะนำเรียนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวให้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ หรือ Line ID @thaidoc และวอนสังคมอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวลวงจากแหล่งข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยันจนอาจสร้างความตื่นตระหนกและสร้างความเสียหายได้

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยังได้ชี้แจงกรณีที่ปรากฏข่าวเผยแพร่ข้อมูลผ่านออนไลน์ว่ามีการพบโควิดสายพันธุ์แอฟริกา เกิดขึ้นเป็นคลัสเตอร์ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนั้น ทางกรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากในปัจจุบัน เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด แม้แต่รายเดียวทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่เคยติดเชื้อได้รับการรักษาจนหายหมดทุกรายแล้ว และไม่ปรากฏยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม จึงขอเรียนพี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมราชทัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด

อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า เรือนจำจังหวัดนราธิวาสยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการป้องก้นการแพร่ระบาดของโรคโควิดของกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดซ้ำอีก พร้อมทั้งได้ฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับเชื้อโควิดส่วนหนึ่งแล้ว และได้ขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ครอบคลุมสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทุกคน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม