Politics

กพท. ย้ำ! นั่งเครื่องบินเข้า ‘ภูเก็ต’ ต้องกักตัว 14 วัน ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีน

กพท. ย้ำ! นั่งเครื่องบินเข้า “ภูเก็ต” ต้องกักตัว 14 วัน ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิด

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) แจ้งว่า ก่อนหน้านี้จังหวัดภูเก็ตได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการตรวจสอบ Rapid Test ที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต

กพท. บินเข้าภูเก็ต

แต่ล่าสุดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อได้ยกเลิกกระบวนการดังกล่าวและกำหนดให้ผู้โดยสารสายการบินต้องแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึงยังท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกับผู้เดินทางโดยพาหนะอื่น ๆ และหากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องกักตัวอยู่ในที่พักเป็นเวลา 14 วัน หรือตามจำนวนวันที่อยู่ในภูเก็ต

นอกจากนี้ ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ยังต้อง

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
  2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเวปไซด์ gophuget.com

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กพท. ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศของทางจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางได้อย่างถูกต้องและมีความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo