Business

ร้านอาหาร พื้นที่สีแดงเข้ม ต้องรู้! จำกัดนั่งทานไม่เกิน 25% สายบุฟเฟ่ต์ห้ามตักเอง

ร้านอาหาร พื้นที่สีแดงเข้ม อ่านข้อปฏิบัติด่วน กรมอนามัย ย้ำนั่งทานในร้านไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ เว้นระยะห่าง สายบุฟเฟ่ต์ต้องไม่ตักเอง ให้พนักงานบริการแทน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากมาตรการผ่อนคลาย ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดสีแดงเข้ม สามารถนั่งกินภายในร้านได้ แต่ไม่เกิน 21.00 น. และซื้อกลับไปบริโภคที่อื่น ถึงเวลา 23.00 น. มีข้อปฏิบัติที่ ร้านอาหาร พื้นที่สีแดงเข้ม ต้องดำเนินการ ดังนี้

ร้านอาหาร พื้นที่สีแดงเข้ม

  • จำกัดคนนั่งได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ เช่น จากเดิมที่เคยให้บริการภายในร้าน 100 คน ให้ลดลงเหลือเพียง 25 คน
  • มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
  • ใช้เวลานั่งกินภายในร้านไม่เกิน 2 ชั่วโมง
  • มีการจัดแยกอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน เครื่องปรุงรส เป็นเฉพาะบุคคล
  • สำหรับร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ งดให้ลูกค้าเดินตักอาหารเอง แต่ให้มีพนักงานบริการแทน

นอกจากนี้ ในร้านอาหารทุกร้าน ควรมีมาตรการในการลดการสัมผัส เช่น ระบบจองคิว เมื่อสั่งกลับบ้าน ระบบการชำระเงินออนไลน์ กำหนดให้ผู้ใช้บริการเปิดหน้ากากได้เฉพาะเวลานั่งกินข้าว และลดการพูดคุยเสียงดัง งดการนั่งเผชิญหน้ากัน ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และต้องมีการกำหนดจุดคัดกรองผู้ใช้บริการ จัดจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัส และห้องน้ำบ่อย ๆ กำจัดมูลฝอยทุกวัน

ทั้งนี้ หากพบพนักงาน หรือผู้รับบริการติดเชื้อโควิด-19 ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ทันที และหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของ คณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในระดับจังหวัดกำหนด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

 

สำหรับการกำกับ ติดตาม และประเมินมาตรการร้านอาหารนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นแกนหลัก ในการควบคุมกำกับให้ร้านอาหาร ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่า สถานประกอบกิจการ มีการติดเชื้อโควิด-19 สามารถสั่งหยุดเพื่อทำความสะอาด 1-3 วันได้

ขณะเดียวกัน ให้สถานประกอบกิจการ ประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVID Plus ของกรมอนามัย ส่วนผู้ประกอบการ และพนักงาน ประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน เพื่อมาปฏิบัติงาน ผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” โดยร้านอาหาร ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ให้มีการประเมินใหม่ พร้อมแสดงใบประกาศให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินผ่าน QR code ได้ ส่วนผู้รับบริการ ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า จากข้อมูล Thai stop COVID Plus พบว่า มีร้านอาหารลงทะเบียน และประเมินตนเองแล้ว จำนวน 15,193 แห่ง ผ่านประเมิน 12,211 แห่ง จึงขอความร่วมมือให้ร้านอาหาร ที่ยังไม่ประเมิน หรือประเมินไม่ผ่าน ดำเนินการในระบบ และปฏิบัติตามคำแนะนำ ตามมาตรการร้านอาหารต่อไปง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ปรับระดับพื้นที่ และผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ทั่วราชอาณาจักร ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาด

 

ในส่วนของการผ่อนคลาย ในกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ คือ

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด
  • พื้นที่ควบคุม

สำหรับการผ่อนคลายมาตรการนั้น จะรวมถึง “พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด” บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น.  ส่วนพื้นที่ควบคุมสุงสุด บริโภคในร้านได้ถึง 23.00 น. และพื้นที่ควบคุม สามารถบริโภคในร้านได้ตามปกติ แต่ทั้งหมดนี้ ยังคงงดการจำหน่าย และดื่มสุราในร้าน

อ่านข่าวเพิ่มเติม