ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เศร้าหนัก! โควิดวันนี้ ‘กทม.’ เสียชีวิตพุ่ง 8 ราย ยอดรวม 21 ราย 9 จังหวัด

เปิดรายละเอียด 21 ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ จากทั้งหมด 9 จังหวัด ‘กทม.’ นำโด่งพบผู้เสียชีวิต 8 ราย

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,940 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 68,984 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย 

รายละเอียดของผู้เสียชีวิตทั้ง 21 ราย เป็นดังนี้

สำหรับผู้เสียชีวิตวันนี้ เป็นผู้ป่วยเสียชีวิต

ในกรุงเทพมหานคร 8 ราย

จังหวัดเชียงใหม่ 4 ราย

จังหวัดชลบุรี ลำพูน จังหวัดละ 2 ราย

จังหวัดนครปฐม ตาก ระยอง นครสวรรค์ อุดรธานี จังหวัดละ 1 ราย

มีโรคประจำตัว /ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ความดันโลหิตสูง 11 ราย เบาหวาน 6 ราย โรคหัวใจ 4ราย ไขมันในเลือดสูง 6 ราย โรคหลอดเลือดในสมอง 1 ราย มะเร็ง 2 ราย โรคอ้วน 3 ราย โรคปอดเรื้อรัง 1 ราย โรคไตเรื้อรัง 3 ราย ติดเตียง 3 ราย ปฎิเสธโรคประจำตัว 3 ราย

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19  ใกล้ชิดสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อ 7 ราย สัมผัสใกล้ชิดเพื่อนร่วมงาน 1 ราย  สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน 6 ราย สัมผัสผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ติดเชื้อ 2 ราย อาศัยในพื้นที่ระบาด 3 ราย ไม่ทราบ 1 ราย ติดเชื้อขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาล 2 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight