ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ใจชื้น!! ‘หมอธีระวัฒน์’ ย้ำคนไทยยังไงก็รอด เผยติดเชื้อจากกลุ่มหนึ่งจะปกป้องกลุ่มอื่นได้

ฟังทางนี้!! คนไทยยังไงก็รอด “หมอธีระวัฒน์” ติดเชื้อจากกลุ่มหนึ่งจะสามารถปกป้องกลุ่มอื่นได้ การฉีดวัคซีนหนึ่งเข็ม ก็อาจจะเพียงพอ และขยายขอบเขตภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไปอีกหลายกลุ่ม

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha”  ระบุว่า “ติดเชื้อจากกลุ่มหนึ่งจะสามารถปกป้องกลุ่มอื่นได้” พร้อมกับย้ำว่าถึงจะเป็นข้อมูลเล็ก ๆ ตีพิมพ์ในวารสารนิวอิงแลนด์ แต่ทำให้ใจชื้นได้ระดับหนึ่ง

1. คนที่ติดเชื้อแอฟริกาใต้ 501 Y.V2 จะมีภูมิต่อ เชื้อโควิดพื้นฐานและเชื้อในกลุ่มบราซิล P.1 (501 Y.V3) และเป็นไปได้หรือไม่ ที่วัคซีนที่จะพัฒนาขึ้นควรเป็นต่อโควิดแอฟริกาใต้ จะได้ครอบคลุมตัวอื่นได้ดีขึ้น

2. คนที่เคยติดเชื้อโควิดพื้นฐาน B1 จะมีภูมิต่อเชื้อกลุ่มอังกฤษ B1.1.7 และต่อบราซิล P.1 แต่แทบจะไม่มีเลยต่อเชื้อกลุ่มแอฟริกาใต้ 501 Y.V2 (B1.351) แต่เมื่อได้รับวัคซีน ที่ทำจากเชื้อโควิดพื้นฐานกลับได้ภูมิต่อเชื้อทั้งสามกลุ่มได้แก่ทั้งกลุ่มอังกฤษกลุ่มบราซิลและกลุ่มแอฟริกาใต้

ดังนั้นคนที่ติดเชื้อบ้านๆ แล้ว เมื่อได้รับวัคซีนทำจากเชื้อบ้านๆ ถ้ารายงานนี้ใช้ได้ในกลุ่มใหญ่ทั้งหมด และเป็นจริงหมายความว่า การฉีดวัคซีนหนึ่งเข็ม ก็อาจจะเพียงพอ และขยายขอบเขตภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไปอีกหลายกลุ่ม ที่กังวลกันเรื่อง อังกฤษ บราซิล แอฟริกา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight