ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ทูลกระหม่อมฯ’ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

“ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 5 เมษายน 2564
วันนี้ (5 เม.ย.) ทวิตเตอร์ “เรารักพระราชวงศ์” @ThaiRoyalFamily  ทวีตว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศล ไถ่ชีวิตโค กระบือ และแพะ กับทรงปล่อยนก และพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 5 เมษายน 2564

ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

อุบลรัตน์

อุบลรัตน์ 1

อุบลรัตน์ 2

อุบลรัตน์ 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight