ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ‘เจ้าคุณพระสินีนาฏ’ บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน ‘หลวงพ่อวิริยังค์’

วันนี้ (29 มี.ค.)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร