ดูหนังออนไลน์
Politics

‘บิ๊กตู่’ เดือด!! สั่งขึ้นบัญชีดำร้านโกงโครงการเยียวยาประชาชน

“นายกรัฐมนตรี” สั่งขึ้นบัญชีดำบริษัท – ห้างร้านที่ทุจริตโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เผย ครม.รับทราบผลการดำเนินการ ปปท.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรับมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบรายงานผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ท.) เรื่องการจัดแนวทางและมาตรการการประสานความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการยกระดับดัชนีการรับรู้ทุจริตของไทย (ซีพีไอ) มีการจัดทำระบบร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการดำเนินการต่างๆ เพื่อติดตามผลของคณะอนุกรรมการเดิม 3 คณะ ประกอบด้วย

ประยุทธ์ 936415

1. คณะรัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันกำหนดบัญชีดำ หรือแบล็กลิสต์ ที่ห้ามทำธุรกรรรมกับภาครัฐ สำหรับห้างร้าน หรือนิติบุคคลที่มีสินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือสนับสนุนการทุจริตในภาครัฐ

2. คณะกำหนดความผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือร่วมกระทำความผิด

3. คณะกำหนดกลไก และประสานขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริต

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเพิ่มเติมว่า บริษัท ห้างร้าน หรือผู้ประกอบการใดดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการใดที่มีการเยียวยา หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 หรือโครงการเรารักกันในอนาคต อย่างไม่สุจริต ขอให้เร่งดำเนินการกำหนดขึ้นบัญชีดำบริษัท หรือห้างร้านต่าง ๆ เหล่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม