Politics

‘ยูนิเซฟ’ ส่งจดหมายตอบกลับ ‘บิ๊กแสนสิริ’ ย้ำจุดยืนเดียวกัน!


“ยูนิเซฟ” ส่งจดหมายตอบกลับ “บิ๊กแสนสิริ” ย้ำเด็กและเยาวชนควรได้รับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติ โดยปราศจากความรุนแรง และการถูกขมขู่คุกคามทุกรูปแบบ

ยูนิเซฟ ประเทศไทย แสดงออกถึงจุดยืนในสถานการณ์การชุมชนในประเทศไทย ย้ำเด็กและเยาวชนควรได้รับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติ โดยปราศจากความรุนแรก และการถูกขมขู่คุกคามทุกรูปแบบ ทั้งนี้ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาทางร่วมกัน เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย กลับสู่ภาวะปกติ

ม็อบ201011

นายโธมัส ดาวิน ตัวแทนยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้แสดงความเห็นว่า หลังจากที่ได้แถลงการณ์ย้ำจุดยืนไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่าน ก็ยังขอย้ำว่าจุดยืนยังคงเดิม ตั้งแต่แรกเริ่ม คือ การเน้นย้ำและเป็นห่วงในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กอย่างสันติ ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งในโรงเรียน ครอบครัว หรือชุมชน

ดังนั้นทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญกับการปกป้องเด็กและเยาวชน จากการถูกขมขู่คุมคามทุกรูปแบบอีกด้วย ซึ่งเด็กและเยาวชนก็จะเรียนรู้การแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติเช่นกัน ในส่วนของข้อเสนอแนะ ก็จะเป็นไปตามพันธะที่จะเป็นผู้พิทักษ์สิทธิของเด็ก เพราะยูนิเซฟ ไม่ใช่องค์กรที่ไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีปัจจัยทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง โดยหวังว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะหารือและร่วมกันหาทางออก

สำหรับจดหมายเปิดผนึกจากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เราได้ส่งจดหมายตอบกลับไปเมื่อเช้านี้ว่า หัวใจสำคัญ คือ เรามีความเห็นตรงกัน มีความห่วงใย และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน รวมถึงสิทธิในการแสดงออกและแสดงความเห็นอย่างสันติในพื้นที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือกลุ่มนักเรียน เพื่อที่จะให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นนั้น เรายังพยายามสร้างกลไกในการป้องกันความรุนแรงจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจากบ้าน ที่มีครอบครัวเป็นจุดสำคัญในการสร้างการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนความคิด พูดคุยกันด้วยความเข้าใจ

ยูนิเซฟ20101

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาทวีตข้อความผ่านบัญชีทวิตเตอร์ @Thavisin โดยได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกถึง องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ระบุว่า

จากเหตุการณ์รัฐบาลใช้มาตราที่ค่อนข้างรุนแรงในการเข้าสลายและปราบปรามผู้ชุมนุม บริเวณพื้นที่สี่แยกปทุมวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนจำนวนมาก รวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย ทำให้ข้าพเจ้าในฐานะหนึ่งในพันธมิตรยูนิเซฟที่มีโอกาสทำงานด้านสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนร่วมกับยูนิเซฟเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี รู้สึกมีความกังวลใจในเหตการณ์ดังกล่าวและมีความจำเป็นต้องเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ถึงยูนิเซฟ โดยข้าพเจ้ายืนยันว่าจดหมายฉบับนี้มิได้ต้องการแสดงความเห็นทางการเมืองหรือให้การสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า ยูนิเซฟ ต้องระมัดระวังการออกมาแสดงความเห็นในสถานการณ์ขณะนี้ และอาจมีความกังวลจากการถูกติติงหรือโจมตีจากฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนเงินบริจาค แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์ ณ ขณะนี้คือทุกฝ่ายต้องมองให้ตรงกันว่าเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน และเรื่องของทัศนคติความเห็นต่างทางการเมืองเป็นสองเรื่องที่ต้องถูกแยกออกจากกันให้ชัดเจน

ในฐานะของ Unicef’s Selected Partner เพียงองค์กรเดียวในประเทศไทย ข้าพเจ้าอยากเรียกร้องให้ทางยูนิเซฟ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์อยากเป็นทางการ เน้นย้ำกับรัฐบาลมิให้มีการใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมอีกเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแถลงการณ์ของยูนิเซฟ ประเทศไทยที่ระบุชัดเจนถึงเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเสียงสำคัญที่ทางรัฐบาลจะรับฟัง

อ่านข่าวเพิ่มเติม