Politics

โพลชัด! เพื่อไทยร่วมวงรัฐบาลไม่ได้ จุดยืนทางการเมืองต่างขั้ว

จุดยืนทางการเมืองต่างขั้ว นิด้าโพลเผย หลังการเปลี่ยนแปลงใหญ่พรรคเพื่อไทย เชื่อไม่เหมาะทำงานร่วมกับรัฐบาล เพราะอาจเกิดปัญหาตามหลัง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความเคลื่อนไหว พรรคเพื่อไทย” โดยทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 29 – 30 กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,316 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนเกือบครึ่ง หรือ 49.09% มองว่า พรรคเพื่อไทย ไม่ควรทำงานร่วมกับรัฐบาล เนื่องจาก จุดยืนทางการเมืองต่างขั้ว

จุดยืนทางการเมืองต่างขั้ว

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน ต่อการเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทย เช่น การลาออกจากประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และการลาออกจากหัวหน้าพรรคของนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ 37.16% ระบุว่า เป็นแค่การปรับเปลี่ยนทั่ว ๆ ไปของพรรค เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รองลงมา 19.30% ระบุว่า เป็นการส่งสัญญาณว่า อาจมีการยุบสภา เพื่อเลือกตั้งใหม่เร็ว ๆ นี้ ตามด้วย 9.27% ระบุว่า เป็นกลลวงทางการเมืองของพรรค ในการเอาชนะรัฐบาล, อีก 8.36% ระบุว่า คนในตระกูลชินวัตร จะเข้ามาควบคุมพรรคเอง, 7.14% ระบุว่า เป็นสัญญาณว่า พรรคเพื่อไทยกำลังจะแตก

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม 6% ระบุว่า พรรคเพื่อไทย กำลังมีข้อตกลงปรองดองกับรัฐบาล, 4.71% ระบุว่า พรรคเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, 3.65% ระบุว่า เป็นการส่งสัญญาณว่าพรรคเพื่อไทย ไม่สนับสนุนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

จุดยืนทางการเมืองต่างขั้ว

ขณะที่ส่วนน้อย หรือ 0.23% ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ มีการเตรียมตัวเพื่อลงสมัครการเมืองท้องถิ่น และเกิดความขัดแย้งภายในพรรค และ 17.25% ระบุว่า ไม่ทราบ ไม่สนใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชน หากพรรคเพื่อไทย จะตัดสินใจร่วมรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ 49.09% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ แนวคิด จุดยืนทางการเมือง การทำงานมีความแตกต่างกัน ซึ่งถ้าเข้าร่วม อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้

ส่วนอีก 16.87% ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะมีแนวทางการทำงานทางการเมือง ไม่เหมือนกัน มีอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน จึงทำให้ทำงานร่วมกันได้ค่อนข้างยาก

ขณะที่ 16.41% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง สร้างการปรองดอง ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆให้ดีขึ้นได้ ส่วนอีก 15.88% ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปได้

ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะได้ช่วยกันบริหารประเทศให้ดีขึ้น เนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์การทำงานทางการเมืองมานาน ที่เหลือ 1.75% ระบุว่า ไม่ทราบ ไม่สนใจ

จุดยืนทางการเมืองต่างขั้ว

ในกรณีหาก พรรคเพื่อไทย จะตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาล ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ แต่นายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 37.54% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ แนวทางการทำงาน อุดมการณ์แตกต่างกัน ต้องการให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล โดยไม่มีพรรคอื่นร่วม เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง ของพรรคอย่างชัดเจน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่

นอกจากนี้ 24.09% ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ จะได้มีการแก้ไขปัญหา พัฒนา เปลี่ยนแปลง การเมืองไทยร่วมกัน ซึ่งจะสามารถทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนอีก 22.11% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะจะได้มีการบริหารจัดการปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับบางส่วนระบุว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบ้าง และอีก 14.51% ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ยาก ขณะที่บางส่วนระบุว่า ยังต้องการให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป  และ 1.75% ระบุว่า ไม่ทราบ ไม่สนใจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo