Politics

‘ประวิตร’ ลงพื้นที่นครสวรรค์ ฟื้น ‘บึงบอระเพ็ด’ – ขับเคลื่อน’ธนารักษ์ประชารัฐ’


“ประวิตร” ลงพื้นที่นครสวรรค์ ฟื้นบึงบอระเพ็ด แหล่งน้ำขนาดใหญ่ ช่วยขับเคลื่อนโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ส่งเสริมที่ดินทำกิน เร่งช่วยเหลือแรงงานท้องถิ่น หลังกระทบโควิด-19

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานจากสทนช., กรมประมง, กรมธนารักษ์, กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปัจจุบันบึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่ประมาณ 1.3 แสนไร่ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณพัฒนา และฟื้นฟู ทั้งระบบ ได้แก่การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ การขุดลอกตะกอนดิน ขุดลอกทำวังปลา (Deep Pool) และขุดลอกคคลองดักตะกอน เป็นต้น

ประวิตร01

ประวิตร05

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนาน ให้บึงบอระเพ็ด กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวนครสวรรค์ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยเร็วสามารถรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ด้วย

จากนั้น พล.อ.ประวิตร  เป็นประธานพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้ โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยให้ประชาชน/เกษตรกร ได้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อมา พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ รง.เคลื่อนที่เพื่อประชาชน ในสังกัดโรงงานของ จังหวัดนครสวรรค์ จากภาวะเศรษฐกิจและการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ประกอบด้วย การให้บริการด้านแรงงาน,การรับเรื่องราวร้องทุกข์,การจัดนิทรรศการอาชีพ,แนะแนวการสมัครงานและการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงาน กลุ่มนอกระบบในภาคการเกษตร และกลุ่มผู้ว่างงาน

ประวิตร02

พล.อ.ประวิตร  ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาบึงบอระเพ็ด การดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” และการส่งเสริมภาคแรงงานท้องถิ่น โดยพอใจผลงานซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณประชาชนชาว จังหวัดนครสวรรค์ที่มาให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น พร้อมขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเกษตรกรอย่างเต็มที่ ทั่วถึง และจะไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเด็ดขาด

ประวิตร11

ประวิตร03

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight