Politics

‘ส.ส.จักรพันธ์’ ขอการรถไฟฯช่วยปรับปรุง ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

“จักรพันธ์” ส.ส. กทม . พรรคพลังประชารัฐ ขอรฟท. ดูแลถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ชี้อยู่ในสภาพอันตรายต่อผู้ใช้ พร้อมขอจัดงบอุดหนุนศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ

นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ หารือประธานสภา เพื่อขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้พิจารณาดูแลรักษาถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานพระราม 7 ไปจนถึงเขตทวีวัฒนา ในพื้นที่ กทม. ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเสียหาย ผิวจราจร ขณะที่ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำขังอยู่ในหลายจุด ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งกทม.และฝั่งจังหวัดนนทบุรี โดยให้ รฟท. ได้ดำเนินการดูแลให้เรียบร้อย

จักรพันธ์

พร้อมกันนี้ ยังขอให้ กทม. ได้พิจารณาการก่อสร้างสะพานคนเดิน ระหว่างสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนบางขุนนนท์ ข้ามคลองบางกอกน้อย ไปยังบริเวณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย เพื่อเป็นการเปิดสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกายและพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยว ที่จะเชื่อมต่อริมคลองบางกอกน้อยทั้งสองฝั่ง

นายจักรพันธ์  ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณางบประมาณอุดหนุนอาหารเสริมประเภทนม ให้กับศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ ซึ่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีคำสั่งในกทม.ให้ศูนย์เด็กเล็ก จัดหาอาหารกลางวันและนมให้กับเด็ก แต่ก็ยังพบปัญหาว่าศูนย์เด็กเล็กเหล่านั้น จำเป็นจะต้องหางบประมาณ เพื่อจัดหาอาหารและนมให้กับเด็กด้วยตัวเอง จึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ หางบประมาณให้กับศูนย์เด็กเล็กอย่างเร่งด่วน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight