Politics

ความสำเร็จระหว่างทาง ยังไม่เสร็จสิ้น!! ผู้ติดเชื้อ ‘โควิด-19’ วันนี้ 22 เม.ย. เพียง 15 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,826 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย วันที่ 22 เมษายน 2563 พบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15 ราย ทำให้มี ยอดสะสมผู้ป่วยล่าสุดที่ 2,826 ราย และ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ส่งผลให้ ยอดสะสมผู้เสียชีวิตทั่วประเทศอยู่ที่ 49 ราย และมีตัวเลขผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้วที่ 2,352 ราย 

Update02 01 22042020

TH UpDate02 22042020

กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 15 ราย

  • กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า 10 ราย
  • ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศ – ราย
  • คนไทยที่กลับจากต่างประเทศ  1 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ – ราย
  • ไปสถานที่ชุมชนแออัด/ห้าง/ร้าน 1 ราย
  • อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด 3 ราย
  • บุคลากรทางการแพทย์ – ราย
  • พิธีกรรมทางศาสนา – ราย
  • การค้นหาเชิงรุก – ราย
  • ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และ เข้า State Quarantines – ราย

Taweesilp 3

ผู้เสียชีวิต – ผู้ป่วยติดเชื้อ ‘โควิด-19’ วันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย 

ผู้เสียชีวิตรายที่ 49 เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 58 ปี อาชีพแม่บ้าน มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน โดยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับลูกสาวซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า

20 มีนาคม มีอาการไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก และ มีไข้

22 มีนาคม เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มีอาการมีไข้สูงขึ้น เหนื่อยหอบ

28 มีนาคม เก็บตัวอย่างเชื้อเพื่อตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ยืนยันให้ผลเป็นบวก อาการไม่ดีขึ้น และแย่ลงเรื่อยๆ

21 เมษายน เสียชีวิต

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight