Politics

‘ศูนย์โควิด-19’ งัด 6 มาตรการเตรียมรับมือเข้าสู่ระยะ 3

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง ที่ประชมมีมติเอกฉันท์เห็นพ้องต้องกัน โดยบางส่วนสามารถดำเนินได้เลย  บางส่วนต้องเสนอ ครม.วันพรุ่งนี้ ยืนยันไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เรากำหนดขึ้นเองว่า ระดับใดเป็นขั้นไหน

 

วิษณุ166

โดยขั้นที่ 3 คือ ประชาชนชาวไทยรับเชื้อหรือติดกันเอง โดยสืบสาวราวเรื่องไม่ได้ว่าติดจากคนที่มาจากต่างประเทศ ติดแบบนี้จำนวนมาก หลากหลายพื้นที่ แสดงว่าคับขันเกินกว่าขั้น 2 แล้ว ต้องใช้การรับมืออีกแบบหนึ่ง เป็นเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นเอง

แบ่งงานเป็น 6 ด้าน เพื่อเตรียมรับระยะ 3

โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบและมีมติให้จัดตั้งทีมทำงานไว้ 6 ด้านในแต่ละด้านจะมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ ความพร้อม อุปสรรค์ในการรับมือไวรัสโควิด-19 โดยในแต่ละด้านจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป เบื้องต้นจะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันพรุ่งนี้ (17 มี.ค.) และส่วนหนึ่งมีผลบังคับใช้ได้เลย

ประยุทธ์16

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า แม้จะมีการเตือนโรคโควิด-19 และมีการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ แต่ในที่ประชุมยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะ 2 ยังไม่เข้าระยะ 3 หากจะเข้าระยะ 3 ก็ต่อเมื่อมีประชาชน ติดต่อเชื้อกันเองโดยไม่รู้สาเหตุว่ามาจากไหน คนไทยติดต่อกันเอง จึงเห็นว่ามีความรุนแรงในประเทศโดยมีการติดต่อแพร่เชื้อเป็นจำนวนมาก และมีปรากฏหลากหลายพื้นที่ จึงจะต้องมีวิธีปฏิบัติ จึงขอย้ำว่าประเทศไทยยังไม่เข้าสู่ระยะ 3

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้แบ่งงานเป็น 6 ด้าน เพื่อเตรียมรับระยะ 3 โดยเตรียมไว้ก่อนเพื่อความอุ่นใจของพี่น้องประชาชน โปรดอย่าตื่นตระหนก

1.ด้านสาธารณสุข เตรียมสถานพยาบาลให้เพียงพอ, เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ เตรียมระดมติดต่อแพทย์รัฐ เอกชน ที่เกษียณแล้ว รวมทั้งพยาบาล จิตอาสา อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษ

2.ด้านเวชภัณฑ์ เจล หน้ากากอนามัย เร่งกำลังผลิตมากขึ้น เกือบถึง 2 ล้านชิ้นแล้ว โดยประมาณ และได้รับแจ้งจากบางประเทศว่าพร้อมช่วยเหลือมากขึ้น เร่งผลิตแอลกอฮอล์และเจลให้มากขึ้น นำของกลางที่จับกุมได้ส่งมาที่ศูนย์โควิด-19 เพื่อหมุนเวียนใช้ก่อน โดยไม่ให้เสียรูปคดี

3.ด้านข้อมูลข่าวสาร แต่ละวันมีประชาชนโทรเข้ามา 1,000 รายทุกวัน ซึ่งเคลียร์ได้วันละ 98% ที่เหลือจะชี้แจงให้ชัดเจนต่อไป

4. ด้านต่างประเทศ มีต่างประเทศแสดงความจำนงให้ความช่วยเหลือ แต่เราก็จะพยายามยืนบนขาตัวเองให้มากที่สุด เร่งผลิตชุด PPE ส่วนที่ได้ยกเลิกวีซ่าไป ทุกประเทศพร้อมยอมรับ ไม่มีปัญหา ส่วนคนไทยที่ยังอยู่ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ทูตและครอบครัว นักเรียนไทย พระภิกษุ แรงงานไทยอีกนับแสน นายกรัฐมนตรีสั่งการ กต.ตั้งทีมไทยแลนด์ในทุกประเทศรับมือโควิด-19 โดยเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าทีม รับเรื่องร้องเรียนและรายงานเข้ามาสู่ส่วนกลาง

5.มาตรการป้องกัน เตรียมรับมือสำหรับคนที่ไม่ได้เจ็บป่วย ย้ำอยู่ระหว่างเตรียมรับสถานการณ์ เตรียมให้การเข้าประเทศไทยเข้มงวดกวดขันยิ่งขึ้น ยกเลิกฟรีวีซ่า, VISA on Arrival โดย 4 ประเทศ+2 ดินแดน ยังคงมาตรการสูงสุด ประเทศอื่นๆ ยังไม่ประกาศเพิ่มเติม ขอประเมินสถานการณ์เป็นรายวันไป  มาตรการเข้มงวดสำหรับประเทศที่ไม่ใช่เขตโรคติดต่อร้ายแรง 4 ประเทศ รวมถึงมาตรการตั๋วหรือบัตรโดยสาร ต้องหาใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน ทำประกันสุขภาพ ยอมให้ทางการติดตั้งแอปติดตามตัว

6. ด้านการป้องกัน เรายังไม่ประกาศระยะ 3 แต่อยู่ในการเตรียมรับสถานการณ์

ประยุทธ์162

สำหรับเทศกาลสงกรานต์ เดิมที่หยุดยาว 5 วัน อาจทำให้ประชาชนเคลื่อนย้ายเดินทางมากกว่าปกติ เกรงเพิ่มความเสี่ยง คนติดโรคในกรุงเทพฯ ไปแพร่เชื่อในต่างหวัด หรือไปรับเชื้อในต่างจังหวัดมาแพร่ในกรุงเทพฯ หรือความแออัด เฉลิมฉลองระหว่างเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยง เอกฉันท์ให้งดวันหยุดสงกรานต์ 13-14-15 เมษายน ไม่เป็นวันหยุดราชการ และหยุดงานของเอกชน แต่รัฐจะชดเชยวันหยุดในโอกาสอื่นต่อไป ช่วงเวลาใดจะประกาศให้ทราบ โดยจะนำเสนอ ครม.ในวันพรุ่งนี้

เกณฑ์การควบคุมหรือปิดสถานที่

1. ต้องควบคุมสถานที่บางแห่งที่มีคนไปชุมนุมกันคราวละมากๆ และเป็นกิจวัตร มีโอกาสเสี่ยงสูง ไม่ได้เข้าไปนั่งนิ่งๆ มีการพูดจาปราศรัย มีกิจกรรมให้ทำ มีทางเลือกทางเลี่ยงไม่ให้คนมาชุมนุม จะเสนอ ครม.พรุ่งนี้ ปิดไว้ก่อนชั่วคราว เริ่มตั้งแต่พุธที่ 18 มีนาคมนี้  เช่น มหาวิทยาลัยทั้งรัฐเอกชน โรงเรียนทั้งรัฐ-เอกชน-อินเตอร์ ให้ปิดด้วย เร่งวันปิดให้เร็วขึ้น สถานกวดวิชา เลื่อนออกไปได้ หรือคืนเงิน ใช้มาตรการเดียวกับสายการบิน โรงแรมหรือทัวร์

2. สถานที่มีผู้คนมาชุมนุมคราวละมากๆ มีการกู่ก้องร้องตะโกน มีโอกาสสัมผัส แพร่เชื้อ ทางสารคัดหลั่ง ปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น สนามมวย สนามกีฬา กีฬาที่มีการสัมผัสกัน โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์อาจเข้าเกณฑ์ โดยต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้ง อาจกำหนดเกณฑ์จำนวนคน

 

ทั้งนี้ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ไม่เข้าเกณฑ์ยังเปิดได้ แต่ต้องมีมาตรการรองรับ เช่น มีการยิงเลเซอร์วัดไข้ มีเจล มีหน้ากากอนามัย หากฝ่าฝืนก็โดนสั่งปิดเป็นรายๆ ไป ในต่างจังหวัดให้เป็นอำนาจผู้ว่าฯ ในความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ ใน กทม.เป็นอำนาจผู้ว่าฯ กทม.ในความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. พิจารณาเป็นรายจังหวัดไป

นฤมล

นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้กำชับให้ความรู้ประชาชนดูแลตัวเอง เหลื่อมเวลาทำงาน เหลื่อมรับประทานอาหาร เพื่อลดจำนวนคนเดินทางที่ละมากๆ  สะดวกต่อการจัดเก้าอี้รับประทานอาหารให้ห่างกัน 1 เมตร เลี่ยงมาชุมนุมที่ทำงานกันคราวละมากๆ เอางานไปทำที่บ้านตามเกณฑ์ที่กำหนด

6. มาตรการเยียวยา เดือนเมษายนปกติ จะมีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น จะมีผู้มาประชุมกันจำนวนมาก กระทรวงที่เกี่ยวข้องเห็นควรให้เลื่อนประชุมผู้ที่หุ้นออกไป แต่จะเป็นเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบ มีประกาศ คสช.ให้ประชุมทางไกลได้ แต่ตามระเบียบบริษัทต้องประชุมให้ได้ ก็ต้องมีมาตรการป้องกัน

ส่วนกระทรวงการคลัง รับเจรจาลดค่าเช่าที่ราชพัสดุ อาคารสถานที่ รวมถึงภาคเอกชนรายใหญ่ๆ รวมทั้งการชำระหนี้ต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบ ย้พในสถานการณ์การป้องกวันและการดูแลรักษา มีลำดับความสำคัญอันดับ 1 ส่วนเรื่องอื่น ผลกระทบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สำคัญลำดับ 2 ต้องเอาชีวิตผู้คนรอดไว้ก่อน เพราะไม่รู้ว่าศึกนี้จะยาวนานขนาดไหน ค่อยมาฟื้นฟูทีหลัง

โดยมาตรการทั้งหมดประมวลรายงาน ครม.พรุ่งนี้ เพื่อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องใดดำเนินการได้เลยก็ให้กระทรวงสาธารณสุขไปดำเนินการ

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight