Politics

สั่งตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมไขคดีสำคัญ ชี้แม่นยำกว่า!


“รมว.ยุติธรรม” สั่งใช้วิธีตรวจสารเสพติดจากเส้นผมคลี่คลายคดีสำคัญ ชี้ผลแม่นยำกว่าการตรวจปัสสาวะ แยกสารเสพติดได้มากถึง 10 ชนิด

สัมภาษณ์ ท่านสมศักดิ์ 5962 ๑๙๐๙๐๕ 0004

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า มีความสนใจที่จะให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการตรวจสารเสพติดจากเส้นผมมาใช้ในการคลี่คลายคดีให้มากขึ้น เนื่องจากได้ผลการตรวจที่แน่นอน แม่นยำกว่าการตรวจปัสสาวะ และสามารถตรวจแยกสารเสพติดได้มากถึง 10 ประเภท ระบุได้เลยว่ามีสารเสพติดประเภทไหนบ้าง และสามารถตรวจย้อนหลังได้นาน 6-7 เดือน ขณะที่การตรวจปัสสาวะ 3 วันก็แทบจะหาสารเสพติดไม่เจอ แต่การตรวจหาสารเสพติดโดยใช้เส้นผมมีข้อเสีย คือ มีต้นทุนในการตรวจที่สูงมาก และใช้เวลาในการตรวจและแยกผลนานหลายวัน ทำให้ไม่สะดวกและไม่เกิดการใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งขณะนี้มีเพียงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่สามารถตรวจได้

ทั้งนี้ การตรวจเส้นผมเพื่อหายาเสพติด มีประโยชน์มาก แม้อาจมีข้อจำกัดบ้าง แต่ก็ต้องนำมาใช้ให้มากขึ้น เพื่อให้คดีมีความชัดเจน การตรวจเช็คมีความแน่นอน คลายข้อกังขาให้สังคมได้ ซึ่งขณะนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ทำงานร่วมกับกรมพิพิจ คุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่จะตรวจหาสารเสพติดสำหรับผู้ที่พ้นโทษ หรือผู้บำบัดการติดยาเสพติด ว่าหลังจากออกไปแล้ว ยังมีการเสพยาเสพติดอีกหรือไม่ ซึ่งตรงนี้เราใช้ในการป้องกันมากกว่าการปราบปราม

“แม้การตรวจอาจจะล่าช้า หรืออาจไม่เหมาะกับการใช้ในเหตุเฉพาะหน้า เราในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสังคม และ ประชาชน” รมว.ยุติธรรม กล่าว