Politics

อุบไว้ก่อน! ‘ประธานกกต.’ ยันมีสูตรคำนวณหาปาร์ตี้ลิสต์

“ประธานกกต.” ย้ำมีสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์พิจารณาตามกรอบกฎหมาย ยันรับรอง ส.ส. 9 พ.ค.นี้

อิทธิพร บุญประคอง1

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า สูตรที่ใช้คำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ขณะนี้มีความชัดเจนในการพิจารณาตามกรอบกฎหมายอยู่แล้ว แต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดว่าเป็นสูตรคำนวณใด และยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่า จะเปิดเผยสูตรให้สาธารณชนรับทราบก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ส่วนจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพียงอย่างเดียวหรือจะมีแถลงข่าวด้วยหรือไม่นั้น ยังไม่ได้พิจารณา ต้องรอฟังความเห็นจากที่ประชุมก่อนอีกครั้ง

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight