Politics

‘หมอชัย’ แจงปมเด้ง ‘พ.ต.ต.สุริยา’ พ้นดีเอสไอ เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว

หมอชัยแจงปมเด้ง...สุริยาพ้นดีเอสไอ เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

หมอชัย

ขณะที่ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุม ครม.ไม่มีการอภิปรายใดๆ เป็นข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงมีความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมีการปรับเรื่องบุคลากรตามที่เสนอมา ครม.เห็นชอบ ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรมาก

อย่างไรก็ตาม นายชัย กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอ และยังไม่ได้แต่งตั้งใครรักษาการแทน แต่ตามกระบวนการคือ เมื่อไม่มีอธิบดี รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนไปก่อน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo