Politics

เปิดภารกิจนายกฯ เยือนกัมพูชา พบ ‘ฮุน มาเนต-ฮุน เซน’ กระชับสัมพันธ์ทวิภาคี

เปิดภารกิจ นายกฯ เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ มั่นใจกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี เพื่อประโยชน์ของประเทศ และประชาชนร่วมกัน

วันนี้ (28 ก.ย.) ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ ในโอกาสเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

นายกฯ เยือนกัมพูชา

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรี ดังนี้

นายกรัฐมนตรี และคณะจะเดินทางถึงกรุงพนมเปญ ในเวลา 10.30 น. โดยมีนายฮวด ฮะ (รัฐมนตรีเกียรติยศ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์กับรัฐสภา-วุฒิสภา และการตรวจสอบ ของกัมพูชา ให้การต้อนรับ

หลังจากนั้นเวลา 10.50 น. นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ห้องโถงกระวาน วิมานสันติภาพ หรือ สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และเข้าหารือทวิภาคีกับนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จากนั้นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี

นายกฯ เยือนกัมพูชา
ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปวางพวงมาลา ณ วิมานเอกราช และวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระบรมรัตนโกศ ก่อนเข้าเยี่ยมคารวะนายควน โซะดารี ประธานรัฐสภากัมพูชา ณ สภาแห่งชาติกัมพูชา รวมถึงเข้าเยี่ยมคารวะนายซาย ชุม ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานวุฒิสภากัมพูชา ณ วุฒิสภากัมพูชา

สำหรับกำหนดการสุดท้าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายฮุน เซน ประธานองคมนตรีกัมพูชา พร้อมเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ประธานองคมนตรีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ เวลา 19.00 น. และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 20.20 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo